Suita d.o.o. - Obrazovanje u kulturno-glazbenim djelatnostima

Svojim desetogodišnjim djelovanjem SUITA d.o.o. postala je jedna od najrenomiranijih privatnih ustanova za obrazovanje u kulturno-glazbenim djelatnostima na području Međimurja, pa i šire.

SUITA d.o.o., osnovana 12.12.1995. god., tvrtka je, čiji je vlasnik i osnivač Dean Mošmondor, a bavi se obrazovanjem u kulturno-glazbenim djelatnostima. Osnovna djelatnost tvrtke je poduka učenika u sviranju glazbenih instrumenata, a može obavljati i druge djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost (organizacija glazbenih produkcija, glazbenih priredbi i sl.)

Svake godine prema planu, učenici upisuju slijedeće nastavne predmete:

  • synthesizer,
  • harmonika,
  • gitara,
  • bas gitara,
  • bubnjevi,
  • pjevanje,
  • truba,
  • saksofon,
  • klarinet
  • i skupno muziciranje.

Glazbeno-obrazovni proces traje četiri godine, a u dogovoru sa svakim polaznikom posebno, može se i produžiti.

Nastava je organizirana u tri turnusa: jutarnji, posljepodnevni i večernji. Raspored održavanja nastave dogovara se sa svakim polaznikom posebno. Nastava se organizira individualno ili u malim grupama, do 4 učenika, dok je težina nastavnog programa primjerena dobi učenika, ovisno o individualnim sposobnostima.
Nastava počinje i završava prema kalendaru rada, a prekida se za vrijeme zimskih, proljetnih i ljetnih praznika te za vrijeme državnih blagdana.

Svi polaznici moraju posjedovati svoj ili posuđeni instrument kako bi mogli vježbati i napredovati.
Nastavna literatura dobiva se od učitelja i nije uračunata u cijenu školarine. 
Na kraju svake školske godine polaznici polažu ispit i dobivaju obavijest o uspjehu.

Predavači su renomirani profesori koji osim u "Suiti" predaju u drugim glazbenim školama u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Suita d.o.o.

Suita d.o.o.
Nova 26
40305

Tel: 040/821-732

E-mail: [email protected]
Web: www.suita.hr

O ustanovi