Sekvoja - Centar za jezično i poslovno savjetovanje

Sekvoja nudi individualiziran pristup i potpuno personalizirane programe svima koji žele brzo i učinkovito naučiti solidno komunicirati na engleskome jeziku. Našim polaznicima omogućujemo da se usredotoče na ciljane segmente poslovnog komuniciranja i da u kratkom roku ovladaju potrebnim znanjima.
Iako nam je primarni cilj odgovarati na potrebe poslovnih ljudi i profesionalaca iz različitih poslovnih područja, a kojima je komunikacija na engleskome jeziku sastavni dio svakodnevnog rada, nudimo i opće programe namijenjene svima koji engleski govore tek povremeno - na putovanjima, za vrijeme školovanja ili onima koji naprosto žele učiti i napredovati.

Filozofija podučavanja

U podučavanju engleskog jezika koristimo tzv. „izravnu“ metodu koja uključuje učenje jezika s izvornim govornicima. Izravna metoda zasniva se na slušanju i govorenju te uvijek nastoji održati ravnotežu između vježbi pisanja i čitanja da bi studenti nove informacije razumijevali i prihvaćali potpuno prirodnim putem. Tijekom nastave materinji jezik polaznika se ne upotrebljava te se tako studenti dovode u stvarne životne i poslovne situacije s kojima se svakodnevno susreću. Naš je cilj svim polaznicima omogućiti da na stranom jeziku komuniciraju slobodno, točno i sa sigurnošću.
Što Sekvoju razlikuje od ostalih škola engleskog jezika?

  • fokusiramo se na individualne studente i njihove interese
  • potičemo individualne programe
  • organiziramo male grupe u kojima sudjeluje od 2 do najviše 6 polaznika
  • u podučavanju koristimo isključivo engleski jezik

Ono što nas izdvaja od ostalih klasičnih škola za strane jezika naše je čvrsto uvjerenje da je svaki student jedinstvena osoba. Imajući na umu da postoje različite vrste inteligencije, u podučavanju koristimo metode koje ovise o individualnim osobinama i interesima studenata te često posežemo za tehnikama koje instruktorima omogućuju da povežu učenje sa studentovim životnim interesima i emotivnim iskustvima.

Mjesto i vrijeme poduka

Naši instruktori održavaju programe engleskog jezika u onom okruženju u kojem se vi najbolje osjećate i gdje engleski najčešće koristite: u vašem uredu ili domu. Na taj način poslovnim ljudima omogućavamo da naše usluge koriste uz najmanje moguće prekidanje poslovnih obaveza i inkorporiraju ih u dnevni raspored kada im to najviše odgovara.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Sekvoja

Sekvoja
Maksimirska 13
10 000 Zagreb

Tel: 01/4673-392, 091/1587-948, 091/6004-942

E-mail: [email protected]
Web: www.sekvoja.net

O ustanovi