Pučko otvoreno učilište Libar

Na području Brodsko-posavske županije od 2003. godine djeluje Pučko otvoreno
učilište "Libar", ustanova koja se bavi obrazovanjem odraslih kroz programe osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju te programa osposobljavanja i usavršavanja. Osim toga, učilište je registrirano za obavljanje djelatnosti glazbenih i srodnih škola izvan redovitog školskog sustava, scensko-glazbenu djelatnost, tečajeve stranih jezika i informatike.

Pučko otvoreno učilište "Libar" jedna je od ustanova koja realizira projekt "Za hrvatsku pismenost: put do poželjne budućnosti" (troškove školarine snosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ). Sam projekt obuhvaća sadržaje općeg osnovnoškolskog obrazovanja te mogućnost stručnog osposobljavanja za manje složene i jednostavnije poslove.

Od programa srednjoškolskog obrazovanja učilište realizira četverogodišnje programe za zanimanje ekonomist, komercijalist i upravni referent te trogodišnje programe prodavač, pekar, frizer i vozač motornog vozila. Programi srednjoškolskog obrazovanja realiziraju se kao programi stjecanja srednje stručne spreme (za polaznike koji nemaju završenu srednju školu), programi dokvalifikacije (za polaznike koji imaju završenu trogodišnju srednju školu a žele završiti četverogodišnju) te kao programi prekvalifikacije (iz završene srednje škole III. (ili IV.) stupnja u neko drugo zanimanje također III. (ili IV.) stupnja).

Učilište provodi i različite programe osposobljavanja ("prvo zanimanje" nakon završene osnovne škole):

 • u području graditeljstva:
  - zidar, tesar, armirač, keramičar, betonirac, skelar u graditeljstvu, izolater, krovopokrivač, ličilac;
 • u području strojarstva:
  - zavarivač Mag, Rel, Tig postupkom, zavarivač plamenom, rukovatelj crpkom za beton i mikserom, rukovatelj dozerom, demperom, grejderom, skreperom, utovarivačem, valjkom, viličarem, bagerom, strojevima za otkopavanje i preradu kamena, rukovatelj dizalicama (toranjskom, mosnom i portal, autodizalicom, lakom dizalicom), rukovatelj motornom pilom, rukovatelj motornom kosilicom, rukovatelj vibracijskim nabijačem);
 • u području ugostiteljstva
  - poslužitelj jela i pića, priprematelj jednostavnih jela i slastica, bureka i pizza;
 • u području uslužnih djelatnosti
  - kozmetičar, vizažist, ugraditelj umjetnih noktiju, njegovateljica i stolar.

Od programa usavršavanja učilište provodi sljedeće programe:

 • medicinski maser,
 • prodavač nafte i naftnih derivata te
 • prodavač ukapljenog naftnog plina.

Svi završeni programi verificirani su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i upisuju se u radnu knjižicu.

Oblik realizacije nastavnog procesa je konzultativno-instruktivna nastava koja obuhvaća: uvođenje polaznika u obrazovni rad, predavanje određenih nastavnih jedinica – tema, vježbe i praktičnu nastavu, upute za samostalni rad i samoučenje, skupne i pojedinačne konzultacije te polaganje ispita. Nastava je prilagođena životnoj dobi polaznika njihovom radnom iskustvu i predznanju, a realizira se u prostorijama POU "Libar" u Slavonskom Brodu ili prema dogovoru. Cijena osposobljavanja se formira na temelju dogovora i ovisi o broju polaznika.

Učilište je sudjelovalo, kao dionik, u radionici o programu za dodjelu sredstava bespovratne pomoći u sklopu projekta CARDS 2004 "Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 2". Osim sudjelovanja u raznim projektima, učilište je spremno i zainteresirano za sudjelovanje u različitim kulturnim manifestacijama te za suradnju s različitim kulturnim, socijalnim i drugim subjektima.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Libar

Pučko otvoreno učilište Libar
Đure Pilara 20
32000 Slavonski Brod

Tel: 035/443-009, 035/415-218
Fax: 035/443-009

E-mail: [email protected]
Web: www.pou-libar.hr

O ustanovi