Privatna srednja ekonomska škola INOVA s pravom javnosti

INOVA je privatna ekonomska škola s pravom javnosti koja obavlja djelatnost srednjeg školstva za stjecanje srednje stručne spreme u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija: zanimanje ekonomist, u četvorogodišnjem trajanju, na temelju Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, KLASA: UP/I-602-03/01-01/83, URBROJ 532-05-02/1-01-2 od 05. lipnja 2001.

O nama:

Škola je utemeljena 2001. godine, upisujući već u startu učenike u sva četiri razreda, što je bio rezultat ugleda njenih osnivača među učenicima i roditeljima kao i povjerenja u njihovu stručnost i predanost pedagoškom radu.

Naša je misija: odgoj i izobrazba slobodne, samostalne, kreativne i samouvjerene osobe, s ekonomskim znanjima za rad i za daljnje školovanje.

Naše je geslo: Učenjem do znanja, znanjem do imanja.

Posebnosti:

Ono po čemu se razlikujemo od drugih ekonomskih škola su naše posebnosti koje njegujemo u pedagoškom radu s učenicima pomažući im u njihovom odrastanju u cjelovite mlade i poduzetne ličnosti. Najznačajnije posebnosti našeg rada su: rasterećenje učenika u nastavi, za što postoji puno prostora u nastavnom planu i programu; zatim primjena principa kvalitetne škole – škole bez nasilja; primjena aktivnih metoda učenja; učenje više stranih jezika u školi i inozemstvu; informatika kroz sve četiri godine; poseban pristup učenicima-sportašima te suradnja s roditeljima - poduzetnicima, trgovačkim društvima, bankama i ustanovama radi stjecanja praktičnih znanja.

Izvođenje programa:

Učionica nije jedino mjesto za stjecanje znanja. Dijelovi nastavnog gradiva obrađuju se u muzejima, botaničkom vrtu, trgovačkom sudu, bankama, na poslovnim sajmovima i drugim mjestima gdje se odvijaju gospodarske aktivnosti. Zorna nastava kroz različite oblike terenske nastave zanimljivija je od nastave u razredu i učenici je vole jer otkrivaju koliko mogu sami postići u proširivanju vlastitog znanja.

Vježbeničke tvrtke:

Povezivanje teorije i prakse u nastavnom procesu realiziramo vježbanjem poduzetništva kroz rad učeničkih tvrtki za vježbu. Simulacijom poduzetništva učenici uče kako realizirati svoje poduzetničke ideje i kako postupati u različitim poslovnim situacijama. Cilj ovakvog rada je razvijanje kreativnosti kod učenika, kao i želje za stjecanjem novih znanja, a također i vježbanje individualnog i timskog rada, odgovornosti, moralnog ponašanja i solidarnosti.

Druge aktivnosti i društveni život:

U slobodno vrijeme održavamo učeničke tribine i radionice na kojima raspravljamo o najrazličitijim temama kao što su na pr. vrijednosti u životu, emocionalna inteligencija, nastavak obrazovanja, učenje za nenasilno ponašanje i miroljubivo rješavanje sukoba i sl., ili organiziramo susrete sa stručnjacima iz bankarstva, osiguranja, gospodarske djelatnosti. Također, opuštamo se i zabavljamo, ponajviše na načine koje sami osmišljavamo.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Privatna srednja ekonomska škola INOVA s pravom javnosti

Privatna srednja ekonomska škola INOVA s pravom javnosti
Folnegovićeva 10
10000 Zagreb

Tel: 01 4662 893; 098 475 788
Fax: 01 4662 894

E-mail: [email protected]
Web: www.pses-inova.hr

O ustanovi