Privatna gimnazija i strukovna škola "Svijet"

Djelatnost Privatne jezično-informatičke gimnazije "Svijet" je srednjoškolsko obrazovanje, kojim se, nakon završetka osnovnoga, omogućuje stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak daljnjega školovanja.

Gimnazija ima pravo javnosti što znači da svi njeni programi imaju odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te da je pravima i obvezama izjednačena državnim školama.

Cilj nam je biti škola prepoznatljiva po kakvoći odgoja i obrazovanja.

Za kreativan rad kroz radionice, projekte, kvizove, terensku nastavu, parlaonice, upitnike i drugo zaslužni su naši profesori, visoko motivirani, stručni i izvrsni predavači, koji pomažu učeniku da bude zadovoljan svojim postignućem.
 
PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU

Već dugi niz godina učenike od prvoga razreda pripremamo za polaganje državne mature.

U nastavi hrvatskoga i engleskoga jezika već u prvome razredu uvodimo pojam raspravljačkoga eseja, a tehnike pisanja ovoga oblika se usavršavaju prema četvrtome razredu. Također, učenike vrlo rano upoznajemo s tipovima zadataka na maturi iz obaveznih predmeta, što im uvelike olakšava pristup ovome velikom završnom ispitu.

U četvrtom razredu neizostavno održavamo simulacije pisanja mature iz obaveznih predmeta, kao i radionice iz pisanja eseja na hrvatskome jeziku. Osim toga, u ovome zadnjem razredu učenicima nudimo dodatnu nastavu za pripremu ovih važnih ispita: iz obaveznih predmeta 1-2 sata tjedno (ovisno o predmetu), a iz izbornih predmeta prema dogovoru s profesorima. Moramo napomenuti da se naši učenici ne upoznaju s ispitima mature tek u 4.r., već u mnogo ranijim razredima.

Cilj nam je učenicima olakšati put prema maturi i omogućiti im da njoj pristupe s najmanjom mogućom dozom stresa i straha. Zašto? Jer na maturi ne smije biti iznenađenja!
 
Obilježja jezično-informatičke gimnazije
 
JEZICI

- Engleski (kao prvi strani jezik i de facto jezik informatike), sve četiri godine obrazovanja,
- Njemački (kao drugi strani jezik), sve četiri godine obrazovanja,
- Latinski, prve dvije godine,
- Talijanski, zadnje dvije godine.

Svaka nam je godina u znaku jednoga stranog jezika. Tijekom te školske godine posjećujemo zemlje toga govornog područja s ciljem učenja jezika, a njezinu kulturu, umjetnost, povijest i drugo upoznajemo preko ostalih predmeta i tako zajedno istražujemo.

INFORMATIKA

Dva nastavna predmeta kroz sve četiri školske godine: Informatika i Primijenjena informatika, za Gimnaziju posebno izrađeni programi i odobreni od Zavoda za unapređenje školstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa:

- po tri sata tjedno nastave,
- informatika prati rad i drugih predmeta,
- informatički kabinet učenicima dostupan i nakon završetka nastave,
- priprema za polaganje europski priznatih ECDL ispita.

OPĆA KULTURA

- gimnazijski predmeti i gradivo pružaju širok spektar opće kulture koja učenike priprema za odabir bilo kojega fakulteta i obogaćuje za cijeli život,
- u Gimnaziji proširena novim predmetom, Retorikom, čiji je program također posebno izrađen i odobren,
- treći strani jezik zamjenjuje kemiju u trećoj i četvrtoj godini obrazovanja.
 
Obilježja opće gimnazije 
 
Obvezni predmeti gimnazijskoga programa omogućuju učenicima stjecanje znanja opće kulture i pripreme za odabir željenoga fakulteta.
"Bogatstvo novih spoznaja koje u gimnaziji stekneš obilježja su tvoje osobnosti za cijeli život."

Opći gimnazijski sadržaji obogaćeni informatikom - znanjem budućnosti.
Kroz informatičke predmete i sadržaje također pripremamo učenike i za polaganje ECDL ispita, raspoređenih tijekom školske godine.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Privatna gimnazija i strukovna škola "Svijet"

Privatna gimnazija i strukovna škola "Svijet"
Vlaška 40
10000 Zagreb

Tel: 01 4873 957
Mob: 091 7687 846

E-mail: [email protected]
Web: privatnagimnazijasvijet.hr/

O ustanovi