Narodno učilište - Ustanova za obrazovanje i kulturu

Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu bavi se raznim vidovima obrazovanja još od 1945 godine. Uvijek nam je bila najvažnija kvaliteta obrazovanja i uspješnost sudionika u obrazovanju. Tijekom dugogodišnjeg rada stekla su se znanja i iskustva u obrazovanju i ostvarila se prepoznatljiva kvaliteta programa. Naše programe pripremamo prema potrebama pojedinaca i grupa. Pored niza programa verificiranih od Ministarstva prosvjete i športa nudimo i nekoliko zanimanja odobrenih od Ministarstva unutarnjih poslova te čitavu lepezu tečajeva i tako omogućujemo širokoj populaciji (od predškolske djece do osoba u trećoj dobi) Grada i Županije zadovoljenje potreba za obrazovanjem. Od verificiranih programa imamo uglavnom one koji nisu obuhvaćeni redovnim školama.

Misija i vizija :

Posljednjih petnaest godina struktura tržišta rada izuzetno se mijenja. Krucijalno pitanje je da li je školstvo usklađeno s tržištem rada i da li mu se prilagođava? Unatoč mnogim reformama, više ili manje uspjelim, mnogi laici pa i stručnjaci reći će da tomu nije tako.

Školovanje na jednoj općoj razini dugotrajno je, a školstvo slabo pokretni mehanizam koji je često u raskoraku s globalnim promjenama u svijetu. S druge strane čovjek je okrenut cijeloživotnom obrazovanju, brzoj i ekspeditivnoj promjeni profesije, čak i nekoliko puta tijekom života, te stjecanju raznih vještina. To dokazuje sve veću potrebu društva upravo za ovakavim tipom ustanova, gdje će pojedincu na jednom mjestu biti ponuđeno sve ono što mu treba za njegovu brzu profesionalnu prilagodbu.

Šezdeset godina kontinuiranog rada Narodnog učilišta na području Primorsko-goranske županije govori nam o prošlom, sadašnjem, pa i budućem mjestu i važnosti koje će ova ustanova imati u životu svojih sugrađana. Brzo približavanje Europskoj uniji nameće nove potrebe zaposlenima, primjerice poznavanje najmanje dva strana jezika i digitalnu pismenost.
Sudjelovanjem u našim programima cjeloživotnog obrazovanja nezaposleni će steći kompetencije potrebne za zaposljavanje, a zaposleni će svoje kompetencije stalno unapređivati da bi zadržali zapošljivost.
U želji da uočimo važnost naše ustanove na jednoj globalnoj razini, ne smijemo zaboraviti njenu važnost u ostvarivanju veze između pojedinca i njegove lokalne sredine, te njegovu nešto intimniju komunikaciju s tom istom sredinom (organiziranje koncerata, izložbi, večeri poezije,…) 
 


Pošalji upit

Kontakt podaci

Narodno učilište

Narodno učilište
Školjić 9
51000 Rijeka

Tel: 051/212-269
Fax: 051/334-987

E-mail: [email protected]
Web: www.nar-uciliste.hr

O ustanovi