Kontakt podaci

Naklada Slap

Naklada Slap
Miramarska 105
10 000 Zagreb

Tel: 01 6313 044

E-mail: [email protected]
Web: www.nakladaslap.com

O ustanovi

Minnesota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2)

Minnesota multifazični inventar ličnosti - 2 (MMPI-2) je restandardizirani oblik originalnog MMPI-a i empirijski je utemeljen test za ispitivanje psihopatologije u odraslih.

Trajanje: jednodnevna edukacija za pojedini stupanj, 9:00-17:00 satiMjesto: Zagrebdetaljnije

Osnovni statistički pojmovi i jednostavne statističke obrade podataka

Edukacija obuhvaća teme koje se odnose na osnovne statističke pojmove i postupke statističkih obrada podataka.

Trajanje: jednodnevna edukacija, 9:00-17:00 satiMjesto: Zagrebdetaljnije

PPI-R – Revidirani inventar psihopatske ličnosti

Psihopatija je fenomen koji zaokuplja pažnju i teoretičara i praktičara, uzrokujući brojne nedoumice zbog nejasnog konstrukta koji se nastoji obuhvatiti, te teškoća dijagnostičkog i terapijskog pristupa....

Trajanje: jednodnevna edukacija, 9:00-17:00 satiMjesto: Zagrebdetaljnije

PPVT-III HR Peabody slikovni test rječnika

PPVT-III je test širokog raspona koji služi kao mjera receptivnog (slušnog) poznavanja rječnika i namijenjen je osobama u dobi od 2,5 do 90 i više godina.

Trajanje: jednodnevna edukacija, 9:00-17:00 satiMjesto: Zagrebdetaljnije

Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom

Upitnik 16 faktora ličnosti (16PF) sveobuhvatna je mjera ličnosti koja se koristi u profesionalnoj selekciji i razvoju, pri profesionalnom usmjeravanju i psihološkom savjetovanju, često u kombinaciji s...

Trajanje: jednodnevna edukacija za početni stupanj, 9:00-17:00 sati, poludnevna za napredni stupanj, 9:00-14:00 satiMjesto: Zagrebdetaljnije

Primjena Višefaktorskog upitnika rukovođenja (MLQ) i Bohumskog inventara ličnosti (BIP) u organizacijama

Na edukaciji se polaznici upoznaju sa dva instrumenta koja omogućuju prikupljanje brojnih informacija korisnih u organizacijskom okruženju, kako za izbor kandidata, tako i za procjenu postojećih...

Trajanje: jednodnevna edukacija, 9:00-17:00 satiMjesto: Zagrebdetaljnije

Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika – PredČiP

Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja (predČiP test) oblikovan je kako bi se procijenila djetetova jezična spremnost za ovladavanje školskim vještinama.

Trajanje: jednodnevna edukacija, 9:00-17:00 satiMjesto: Zagrebdetaljnije

Projektivna tehnika Mozaik

Mozaik test služi za otkrivanje osnovnih i dominantnih psihičkih procesa koji odgovaraju pojedinim kliničkim slikama ili tipičnom načinu reagiranja pojedinca.

Trajanje: jednodnevna edukacija za početni stupanj, 9:00-17:00 sati, poludnevna za napredni stupanj, 9:00-14:00 satiMjesto: Zagrebdetaljnije

Psihologijska procjena u organizacijama – primjena i interpretacija psihodijagnostičkih instrumenata

Edukacija je namijenjena svim psiholozima koji u svojim organizacijama provode testiranja u okviru selekcijskog postupka ili sustava treninga i razvoja zaposlenika. Ova edukacija priznaje se kao...

Trajanje: jednodnevna edukacija, 9:00-17:00 satiMjesto: Zagrebdetaljnije

Razvojni test Čuturić (RTČ) – Ljestvica psihičkog razvoja male djece

RTČ test je namijenjen ispitivanju psihomotoričkog razvoja djece u dobi od 1 mjeseca do 8. godine.

Trajanje: jednodnevna edukacija, 9:00-17:00 satiMjesto: Zagrebdetaljnije