Filozofski fakultet u Rijeci - Centar za obrazovanje nastavnika

Godine 1953. osnovana je Viša stručna pedagoška škola u Rijeci koja je osposobljavala sve nastavnike za stručni dio nastave u industrijskim i drugim školama. Viša stručna pedagoška škola prerasla je 1962. godine u Visoku industrijsko-pedagošku školu u Rijeci koja se 1972. godine transformirala u Fakultet industrijske pedagogije.

Pedagoški fakultet u Rijeci nastao je 1977. godine udruživanjem Fakulteta industrijske pedagogije, Pedagoške akademije Rijeka (osnovana je 1960. godine), Pedagoške akademije Pula (osnovana je 1961. godine) i Pedagoške akademije Gospić (osnovana je 1963. godine). Pedagoški je fakultet 27. veljače 1998. godine promijenio naziv u Filozofski fakultet u Rijeci.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Filozofski fakultet u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci
S. Krautzeka bb
51 000 Rijeka

Tel: 051/265-600
Mob: 051/265-799

E-mail: [email protected]
Web: www.ffri.uniri.hr

O ustanovi