Centar za strane jezike Memento

Centar za strane jezike Memento osnovan je 2006. u sklopu poduzeća Bu-net d.o.o. Sve jača potreba za učenjem stranih jezika potaknula nas je da ponudimo vrhunsku edukaciju svim budućim polaznicima. Konverzacijske metode čine okosnicu svakog tečaja stranih jezika,a koje se nastavljaju na aktivno sudjelovanje svakog polaznika u bilo kojem vidu nastave. Stručni nastavnici u svaki tečaj unose jedinstveni pristup te svojom kreativnošću potiču rad polaznika.

Kako je edukacija izuzetno bitna, u sklopu cjeloživotnog obrazovanja organiziramo i razne druge tečajeve i radionice - brzo čitanje, NLP, prezentacijske vještine...

Svi predavači su stručnjaci specijalizirani za određeno područje. Stalno pratimo novosti na području jezične edukacije a isto tako na području akceleriranog čitanja, poboljšanja učenja, NLP vještina.

Vizija
Centar Memento osnovan je sa idejom trajne i korisnički orijantirane edukacije. Ciljano kreiranom nastavom pokušavamo zadovoljiti potrebe polaznika a isto tako uskladiti sve nastavne programe sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike, kojim se nastoji standardizirati učenje stranih jezika unutar cijele Europske unije.

Naša misija
Osnovna ideja Centra Memento zasnovana je na pružanju edukacijskih usluga poslovnim korisnicima i specijalizacija na području jezika struke. U sklopu cjeloživotnog obrazovanja radimo na trajnom usavršavanju jezičnih vještina kako poslovnih korisnika tako i korisnika edukacije iz pojedinih dobnih i interesnih skupina.

Naši ciljevi
Stalnim usavršavanjem, praćenjem svjetskih trendova, usklađenjem nastave sa suvremenim trendovima nastojimo dati najbolju edukaciju svakom polazniku i korisniku naših usluga.

Naši nastavnici i stručni suradnici
U Memento centru zapošljavamo vrsne profesore i stručnjake iz određenih područja. Svi predavači koriste interaktivne i konverzacijski orijentirane metode nastave u učenju stranih jezika, teže stalnoj edukaciji i osposobljavanju kroz tečajeve i radionice.

Svi profesori proveli su stručnu edukaciju u zemlji sukladno stranom jeziku koji podučavaju. Na taj način u nastavu se unose i kulturološki sadržaji karakteristični za određenu zemlju koji strani jezik se usvaja.

Stalno se usavršavaju i dodatno educiraju kako u zemlji tako i u inozemstvu na raznim seminarima, konferencijama, stručnim skupovima te kroz praktičan rad u nastavi.Gosti predavači u organizaciji tečajeva brzog čitanja i NLP-a posebno su educirani za izvođenje tečajeva i individualnog rada.

Svi naši tečajevi usklađeni su sa Zajedničkim referentnim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference for Languages), tj. sa europskim kvalifikacijskim okvirom koji standardizira učenja i testiranja stranih jezika. Sukladno tome razvijena je skala jezičnih kompetencija potrenih za komunikaciju, pisanje, čitanje.

Europski kvalifikacijski okvir jezičnu kompetenciju dijeli na šest razina:

A1 - pripremni korisnik (breakthrough)
A2 - temeljni korisnik (waystage)
B1 - razvojni korisnik (threshold)
B2 - samostalni korisnik (vantage)
C1 - napredni korisnik (effective operational proficiency)
C2 - vrsni korisnik (mastery)

Centar za strane jezike Memento član je Zajednice za strane jezike Hrvatske gospodarske komore, a svi tečajevi usklađeni su Zajedničkim referentnim okvirom za jezike.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Centar za strane jezike Memento

Centar za strane jezike Memento
Strahoninec, Čakovečka 89
40000 Čakovec

Tel: 040 333 868

E-mail: [email protected]
Web: memento.bunet.hr

O ustanovi