Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra

Nezaobilazne teme u javnim glasilima jesu izjave o ulaganjima u gospodarstvo, o poticajima u takva ulaganja, kreditiranju, osnivanju novih poduzeća i sl. Ostvarivanje tih ciljeva u središte pozornosti stavlja znatne materijalne resurse, a istodobno se o ljudskim resursima rijetko govori. Upravo su materijalni resursi nedjelotvorni bez čovjekova intelekta i točno određenih profila znanja. Suvremeno gospodarstvo pretpostavlja aktualna stručna znanja kod zaposlenih ali i nezaposlenih. Stečena školska znanja u današnjim uvjetima brzo potiskuju nove spoznaje i napredak u svim profesijama. Danas je svrha cjeloživotnog obrazovanja, kojim se znanja i vještine neprekidno ažuriraju. U Hrvatskoj je teško vjerovati u brži gospodarski razvoj ako pri tome nije polazište u ljudskim potencijalima čije se znanje neprekidno inovira.

Obrazovanje odraslih, poglavito zaposlenih, je ulaganje u intelektualni kapital koji ima sposobnost stvaranja novih ekonomskih vrijednosti. Takvo ulaganje u kratkom roku čini trošak, dok učinci postaju vidljivi tek u budućim dužim razdobljima poslovanja. Uprave poduzeća , ako žele uspješno razvijati poslove kojima će trajno ostati na tržištu, moraju zaboraviti restrikcije troškova ako je riječ o obrazovanju zaposlenih i dosegnuti mudrost da će tako učinjen trošak donijeti nemjerljivo višestruku korist u materijalnom efektu prihoda, odnosno dobitka.

Oporavak gospodarstva i njegov brži razvoj nije samo stvar pojedinca poduzetnika i trgovačkih društava. To je imperativ cijelog društva.

Obrazovanje odraslih, zaposlenih i nezaposlenih, često pretpostavlja i prekvalifikaciju u usmjerenju u struci ali i izvan struke. Taj proces treba razumjeti samo kao rezultat pozitivnih promjena u gospodarstvu i sposobnost prilagode tim procesima.

Naša ustanova Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra vrši programe obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja odraslih za zanimanja:

 • tehničar cestovnog prometa
 • vozač motornog vozila
 • prijevoz opasnih tvari (ADR)
 • vozač motornih vozila u međunarodnom cestovnom prometu-licenca
 • instruktor vožnje
 • vozača motornih vozila u međunarodnom cestovnom prometu-licenca
 • rukovatelj radnim strojevima, dizalicama i viličarima
 • prodavač
 • komercijalist
 • frizer
 • frizer-specijalist
 • operater na računalu
 • operater na računalu-specijalist
 • elektromontera - specijalist
 • program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Za sve gore navedene programe posjedujemo Rješenje nadležnih Ministarstva, te se stečeno zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra

Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra
Bihaćka 2 A (zgrada Lavčevića)
21000 Split

Tel: 021/321-521, 021/321-522, 021/321-523

E-mail: [email protected]
Web: www.autoskola-hajduk.hr/excathedra.htm

O ustanovi