Baletni studio Edite Cebalo

Edita Cebalo rođena je u Dubrovniku. Osnovnu i srednju školu završila je u Splitu, gdje je paralelno učila klasični balet pri HNK, u klasi gosp. Franje Horvata, koreografa i plesnog pedagoga. Do 1976. god. aktivno je sudjelovala u svim plesnim predstavama istog kazališta. Po završenoj gimnaziji odlazi u Zagreb te upisuje Fakultet za fizičku kulturu. Diplomirala je 1981. god. specijalizirajući ritmičku gimnastiku i ples, a nakon toga nastavila je sa usavršavanjem plesne naobrazbe i u poznatim evropskim plesnim centrima: Londonu, Kolnu i Beču. Četiri godine radila je na osnovnoj školi Pantovčak, predavajući tjelesni odgoj te ritmiku i ples kao vannastavnu aktivnost.

Baletni studio Edite Cebalo osnovan je 1984. godine. Tada smo bili prvi privatni studio plesne rekreacije za djecu i odrasle. U okviru studija postoje dvije grupe (grupa djece i grupa odraslih) koje vježbaju po profesionalnom programu za plesače. Te dvije grupe svojim nastupima u javnim medijima uspješno opravdavaju svoj rad. Tako je dječja grupa 9 godina nastupala na HRT-u u emisiji HRTIĆ-HITIĆ. Prvi smo studio koji je izradio program rada sa trogodišnjom djecom i dobio verifikaciju Ministarstva prosvjete i sporta. Cilj našeg rada je omogućiti djetetu ispoljavanje vlastite kreativnosti, stjecanje kulture vježbanja te razvoj svijesti i samopouzdanja.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Baletni studio Edite Cebalo

Baletni studio Edite Cebalo
Medulićeva 30-1
10000 Zagreb

Tel: 01/4826-551

E-mail: [email protected]
Web: www.baletnistudioeditecebalo.com

O ustanovi