Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Zaštitar osoba i imovine

Mjesto održavanja:

Zagreb

Srednjoškolsko obrazovanje za zaštitara osoba i imovine.

Uvjet za pohađanje:

  • završena najmanje osnovna škola
  • stariji od 15 godina
  • zdravstvena sposobnost

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, a na osnovu priloženih dokumenata

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  • svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srdnje škole ako se upisuje u program doškolovanja
  • svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu
  • ispunjenu upisnicu s ugovorom

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/IIo-602-03/93-01-34
Ur. broj: 532-02-6/2-92-01 od 29. svibnja 1993.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Nastavni predmet:
Hrvatski jezika
Strani jezik
Povijest
Politika i gospodarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura
Matematika
Osnove elektrostrojarstva
Računalstvo
Osnove sustava zaštite i sigurnosti
Psihologija i komuniciranje
Kriminalistika
Zaštita od požara
Naoružanje i nastava gađanja
Prva pomoć i zaštita na radu
Tehnologija zaštite osoba i imovine
Etika/Vjeronauk
Praktična nastava zaštite*

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...