Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Vozač motornog vozila

Mjesto održavanja:

Zagreb

Srednjoškolsko trogodišnje obrazovanje za vozača motornog vozila.

Uvjet za pohađanje:

  • završena najmanje osnovna škola
  • zdravstvena sposobnost
  • stariji od 15 godina

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, a na osnovu priloženih dokumenata

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  • svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srdnje škole ako se upisuje u program doškolovanja
  • svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu
  • ispunjenu upisnicu s ugovorom

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: 602-07/95-01-130
Ur. broj: 532-02-2/2-95-01 od 29. lipnja 1995.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Nastavni predmeti:
Hrvatski jezik
Strani jezik
Povijest
Etika/Vjeronauk
Politika i gospodarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura
Osnove prijevoza i prijenosa
Matematika
Fizika
Zaštita okoliša
Računalstvo
Geografija
Strojarstvo
Cestovna vozila
Prva pomoć u cestovnom prometu
Goriva i maziva
Zaštita na radu
Prijevoz tereta
Prijevoz putnika
Prometna kultura
Prometna tehnika
Propisi u cestovnom prometu
Upravljanje motornim vozilom
Praktična nastava
Izborna nastava (strani jezik)

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...