Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Upravni referent

Mjesto održavanja:

Zagreb

Srednjoškolsko obrazovanje za poslove upravnog referenta.

Uvjet za pohađanje:

  • završena najmanje osnovna škola
  • stariji od 15 godina

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, a na osnovu priloženih dokumenata

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  • svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srdnje škole ako se upisuje u program doškolovanja
  • svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu
  • ispunjenu upisnicu s ugovorom

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/Io-602-07/00-01/84
Ur. broj: 532-02-02/7-01-1 od 22. svibnja 2001.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Redni broj
NASTAVNI PREDMET
Grupne, individualne konzultacije i instrukcije
R A Z R E D
I.
II.
III.
IV.
prekvalifikacija
dokvalifikacija
1.
HRVATSKI JEZIK
20
20
20
20
20
2.
STRANI JEZIK   I.
20
20
20
20
20
3.
STRANI JEZIK II.
20
20
20
20
32
4.
POVIJEST
12
12
12
---
12
5
ZEMLJOPIS
12
12
---
---
12
6.
BIOLOGIJA
12
12
---
---
12
7.
MATEMATIKA
20
20
20
---
20
8.
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
4
4
4
4
4
9.
SOCIOLOGIJA
---
---
---
12
12
10.
PODUZETNIŠTVO
---
---
16
---
16
11.
USTAVNI USTROJ RH
---
---
20
---
20
12.
RADNO PRAVO
---
---
---
20
20
13.
PSIHOLOGIJA RADA
---
16
---
---
16
14.
INFORMATIKA
20
20
20
20
40
15.
TEHNIKA KOMUNICIRANJA
---
---
16
16
24
16.
BIROTEHNIKA
20
20
---
---
24
17.
TRGOVAČKO PRAVO
---
---
---
20
20
18.
STENOGRAFIJA
20
20
---
---
30
19.
STENODAKTILOGRAFIJA
---
---
20
20
30
U K U P N O
180
196
188
172
380
IZBORNI PREDMET
VJERONAUK/ETIKA
8
8
8
8
8
STRUČNA PRAKSA
20
20
20
20
60

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...