Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Libar

Pučko otvoreno učilište Libar
Đure Pilara 20
32000 Slavonski Brod

Tel: 035/443-009, 035/415-218
Fax: 035/443-009

E-mail: [email protected]
Web: www.pou-libar.hr

O ustanovi

Upravni referent

Mjesto održavanja:

Slavonski Brod

Svrha obrazovanja za zanimanje upravni referent je da polaznike osposobi za rad na svim uredima državne uprave, općinskim i županijskim organima uprave kao što su poslovi u matičnim uredima, pisarnicama, zemljišno-knjižnim uredima, poslovima socijalnog i mirovinskog osiguranja, ministarstvima i u privatnim tvrtkama.

Poslovi i radni zadaci ovog zanimanja zahtijevaju odgovarajuće opće i stručno obrazovanje, povećanu snalažljivost, inicijativu, točnost, ažurnost i nadasve odgovornost. Kod polaznika posebno treba razvijati sposobnost komuniciranja s ostalim suradnicima, a posebno sa strankama i poslovnim partnerima.. Uz teorijska znanja polaznik mora savladati vještinu pisanja na računalu, te ostala tehnička i uredska sredstva komuniciranja.

UVJETI ZA UPIS

U program izobrazbe odraslih za zanimanje upravni referent mogu se upisati kandidati koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te da nemaju zdravstvenih prepreka za obavljanje poslova UPRAVNOG REFERENTA.

TRAJANJE OBRAZOVANJA

Obrazovanje odraslih za zanimanje upravni referent, od prvog do četvrtog razreda traje najmanje kao i redovito (četiri godine), a može trajati i duže.
Program doškolovanja na trogodišnju srednju školu traje različito kod svakog pojedinog polaznika, ovisno o broju razlikovnih i dopunskih ispita za prve tri godine, a najkraće 1,5 godinu.
Program prekvalifikacije za zanimanje upravni referent traje najmanje šest mjeseci.
Program praktične nastave izvodi se u ukupnom fondu sati kao i u redovnoj nastavi.
Dnevno opterećenje polaznika koji su u radnom odnosu ne može biti veće od 4 nastavna sata dnevno, a tjedno 16 do 20 nastavnih sati.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...