Kontakt podaci

TV Akademija

TV Akademija
Ivana Merza br.8
21000 Split

Tel: 021/494 409, 099/324 3556

E-mail: [email protected]
Web: tv-akademija.hr

O ustanovi

TV produkcija

Mjesto održavanja:

Split

Prva godina nastavno bi bila zajednička za sve studijske grupe, kako bi studenti jedinstvenog stručnog studija dobili osnovna znanja iz svih područja koja naučava studij u cjelini. Od trećeg semestra se studenti kroz odabir izbornih predmeta opredjeljuju za određena stručna usmjerenja.

Prijava:

Kandidati uz prijavu prilažu i slobodnu produkcijsku analizu jednog televizijskog ili filmskog dijela, koji sadrži opis kreativnih i tržišnih efekata istoga. Domaći uradak se prilaže u pisanoj ili digitalnoj formi. Priloženi uradak mora biti izrađen kao cjelovita analiza. Tiskani uradci se prilažu u pet primjeraka.

Po pristupu prijemnom ispitu kandidati izrađuju tri pismena rada. Prvi rad na jedinstvenu zadanu temu iz područja medija piše se na engleskom jeziku. Drugi klauzurni rad piše se na jednu od tri zadane teme iz područja televizije, filma ili fenomenologije medija. Treći pisani test je zajednički iz područja poznavanja medija, opće kulture i obrazovanja.

Na temelju prethodno navedenih radnji ispitno povjerenstvo utvrđuje uži izbor kandidata koji pristupaju usmenom dijelu ispita, i u kojem kandidati obrazlažu povjerenstvu sve pismene radove pojedinačno.

Vrednovanje:

Za upis na ovo usmjerenje vrjednuje se:
  • Opći stupanj obrazovanja kandidata
  • Organizacijske sposobnosti
  • Sposobnost razumijevanja tržišnog poslovanja
  • Osjećaj za «priču»
  • Poznavanje engleskog jezika
  • Obaviještenost o novim medijskim tehnologijama
  • Poduzetnost
  • poznavanje televizije i filma
  • Motiviranost za studij produkcije
  • Praćenje recentne televizijske, filmske i ostale audiovizualne produkcije

Raspored:

I GODINA
I SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:Mediji i društvo
Fotografija
Informatika
Televizijski sustavi
Stručni engleski jezik
Tijelesna i zdravstvena kultura

I GODINA
 II SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:Etika
Osnove novinarstva
Poduzetništvo u medijima
Radijski sustavi i snimanje
Stručni engleski jezik
Tijelesna i zdravstvena kultura

 II GODINA III SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:
IZBORNI PREDMETI:


 
Poslovno komuniciranje
Poslovni protokol
Marketing u tv-medijima
Workshop

Psihologija
Izrada produkcijskih projekata

II GODINA
IV SEMESTAR

OBAVEZNI PREDMETI:
IZBORNI PREDMETI:Praktični elementi prod.
Plasman audivizuelnih projekata
Produkcijske strategije
Alternativni izvori financiranja

Izrada produkcijskih projekata 2
Statistika za ekonomiste

III  GODINA
V SEMESTSR

OBAVEZNI PREDMETI:
IZBORNI PREDMETI:Odnosi s javnošču
Promotivno komuniciranje
Distribucija i plasman
Mediji i pravo

Upravljanje produkcijskim projektom
Novčarstvo

DOPLOMSKI RAD  

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...