Kontakt podaci

Veleučilište VERN'

Veleučilište VERN'
Trg bana Josipa Jelačića 3
10000 Zagreb

Tel: 01 4881 832
Fax: 01 4881 830

E-mail: [email protected]
Web: www.vern.hr

O ustanovi

Turistički i hotelski menadžment

Mjesto održavanja:

Centar, Importanne Galleria, Iblerov trg 10

Prijediplomski stručni studij Turističkog i hotelskog menadžmenta moderan je i atraktivan studij, koji se temelji na činjenici da su ljudski resursi i njihova znanja, nezamjenjivi faktor uspješnosti u turizmu, a kvalitetno obrazovanje u tome igra ključnu ulogu.

Studij traje 3,5 akademske godine (7 semestara) i nosi 210 ECTS bodova. Program je prilagođen bolonjskim standardima, akreditiran od strane Agencije za visoko obrazovanje Republike Hrvatske, a od 2007. godine ima trajnu dopusnicu za provođenje izdanu od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Nakon završetka studija, studenti stječu naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije turističkog ili hotelskog menadžmenta (bacc.oec.).

Studij je usredotočen na interdisciplinarnost, stjecanje specijaliziranih znanja, obrazovanje putem studija slučaja, razvijanje organizacijskih sposobnosti i komunikacijskih vještina, kreativnost i samostalnost u sustavnom rješavanju praktičnih problema, te stvaranje i održavanje dobrih veza s turističkim sektorom.

Tijekom prva četiri semestra studiraju se temeljni ekonomski i prateći kolegiji te usavršavaju osnovna menadžerska znanja i vještine, a iduća dva semestra bira se jedan od smjerova: turistički menadžment ili hotelski menadžment. Osim intenzivnog učenja dva strana jezika, tijekom prve tri godine studija uče se i različiti predmeti iz područja informatike, a u posljednjem semestru studenti obavljaju stručnu praksu u trajanju od tri mjeseca.

Posebnosti ovog studija su stimulativna nastava uz proaktivno i sukreatorsko sudjelovanje u obrazovnom procesu, usmjerenost na praktičnu primjenu i provjerljivost svih usvojenih znanja i vještina, te obvezna terenska nastava u svakom semestru, u Hrvatskoj i inozemstvu.

Završetkom ovog studija, studenti stječu sve potrebne kompetencije koje im otvaraju mogućnost za ostvarenje uspješne karijere u: domaćim i inozemnim hotelima i hotelskim poduzećima, obiteljskim turističkim objektima, sustavima turističkih zajednica i destinacijskim marketinškim organizacijama, sustavu HGK i odjelima za turizam u županijama i gradovima, konzultantskim agencijama te ostalim organizacijama tj. davateljima usluga povezanih s turističkim sektorom.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...