Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Tehnički crtač

Mjesto održavanja:

Zagreb

Usavršavanje za tehničkog crtača.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžba o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/i-602-07/00-01/46
Ur.broj: 532-02-02/7-01-1 od 6. ožujka 2001.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Redni broj
Predmet
Nastavnih sati
1.
RAZVOJ I GRAĐA RAČUNALA
12
2.
RAD S RAČUNALOM U WINDOWS OKRUŽJU
28
3.
IZRADA TEHNIČKOG CRTEŽA
40
4.
PROSTORNO MODELIRANJE
20
5.
PARAMETARSKO MODELIRANJE DIJELOVA
25
6.
MODELIRANJE POVRŠINE
20
7.
MODELIRANJE SKLOPA
20
8.
ZAVRŠNI ISPIT
5
U K U P N O
 170

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...