Kontakt podaci

V.V.Butković

V.V.Butković
Marije Jambrišak 8
10000

Tel: 01/3435-801

E-mail: [email protected]
Web: www.butkovic.eu

O ustanovi

Talijanski jezik - I stupanj - viši razredi, odrasli

Mjesto održavanja:

Zagreb

Polaznici se upoznaju s osnovama talijanskog jezika te usvajaju svo gradivo potrebno za aktivno korištenje jezika već od samog početka, a sve kroz njima bliske i prilagođene teme.

Polaznici su upoznati s abecedom i pravilima za izgovor, akcentom, apostofom. Nauče se pozdravljati , glagol biti nauče u cjelosti i koriste ga odmah u raznim izrazima korisnim za svakodnevnu konverzaciju.
Uči se određeni i neodređeni član u jednini i množini, imenice i pridjevi muškog i ženskog roda u jednini i množini, genitiv. Upoznati su s prepozicijama, uglavnom kao odrednicama mjesta. Uz glagol biti usvajaju i glagol nalaziti se. Ubrzo su upoznati i s glavnim brojevima, danima u tjednu. Uvodi se i prezent glagola 1., 2., 3. konjugacije, prvo pravilnih glagola, a zatim i nepravilnih kao što su piti, dati, ići…, uvodi se i dativ uz glagole koji uz sebe koriste dativ, a valja spomenuti da polaznici usvajaju i glagol imati, brojeve, dane u tjednu, prezent refleksivnih glagola, modalne glagole, posvojne pridjeve itd.

Polaznici su normalno upoznati i s mnogim temama pomoću kojih obogaćuju svoj rječnik i koriste usvojeno znanje, npr. opis osoba, ljudsko tijelo, slobodno vrijeme, putovanja, opis mjesta i smjer kojim se osoba mora kretati, poslovni dan, kućanski poslovi, nacionalnosti i nazivi zemalja, odn. svim onim temama koje nam omogućuju uvježbavanje spontanog govorenja i općenito korištenja talijanskog jezika.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...