Kontakt podaci

RRiF Visoka škola za financijski menadžment

RRiF Visoka škola za financijski menadžment
Martićeva 29
10000 Zagreb

E-mail: [email protected]
Web: www.visoka-skola-rrif.hr

O ustanovi

Stručni studij za računovodstvo i financije

Mjesto održavanja:

Zagreb

Program stručnog studija RRiF Visoke škole temelji se na načelima Bolonjskog procesa, što je u skladu odredbama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju.

Program objedinjava suvremena teorijska saznanja na području ekonomije nužna za obrazovanje ekonomiste ovoga profila s njihovom primjenom u gospodarskoj praksi, uzimajući pritom u obzir primjenu postojećih zakonskih propisa i standarda.

Cilj studija je omogućiti studentima da se razviju u:

 • Profesionalce koji žele steći znanje i praksu i koji znaju da ne napredovati znači nazadovati!
 • Stručnjake na tržištu rada pri čemu u stvaranju karijere i pronalasku zaposlenja svesrdnu podršku pruža Visoka škola ali i sve članice RRiF grupe kroz suradnju s poslodavcima različitih profila!
 • Stručnjake koji će znati i moći u potpunosti iskoristiti svoje vrijednosti i potencijale te se usmjeriti prema cjeloživotnom obrazovanju kakvo zahtijeva moderno globalizirano tržište! 
Sadržaj programa:

I. godina:
 • Uvod u ekonomiju
 • Ekonomika poduzeća 
 • Poduzetništvo
 • Gospodarska matematika
 • Poslovna statistika
 • Osnove informatike
 • Poslovna informatika
 • Osnove računovodstva
 • Računovodstvo
 • Ugovorno trgovačko pravo
 • Osnove javnih financija
 • Poslovni engleski jezik I
 • Poslovni engleski jezik II
II. godina
 • Financijsko računovodstvo I
 • Financijsko računovodstvo II
 • Računovodstvo troškova
 • Primjena izravnih i neizravnih poreza u poslovanju trgovačkog društva
 • Računovodstvo neprofitnih organizacija proračuna i proračun. korisnika
 • Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja
 • Financijski menadžment I
 • Financijski menadžment II
 • Pravo trgovačkih društava
 • Osnove radnog prava
 • Poslovni engleski jezik III
 • Poslovni engleski jezik IV 
 • Izborni predmet - student bira jedan od ponuđenih:
  • Tržište novca i kapitala
  • Osiguranje naplate i prisilna naplata potraživanja
 • Stručna praksa
III. godina
 • Menadžersko računovodstvo
 • Strateško menadžersko računovodstvo
 • Međunarodno računovodstvo
 • Devizno poslovanje
 • Vanjskotrgovačko poslovanje
 • Poslovanje banaka
 • Poslovanje osiguravajućih društava
 • Financijsko pravo
 • Interna revizija
 • Eksterna revizija
 • Poslovno planiranje i proračuni poslovanja
 • Poslovni engleski jezik V
 • Završni rad

Predznanje:
Završena srednja škola

Stručno uvjerenje / upis u radnu knjižicu:
Stručni prvostupnik ekonomije

Dodatne informacije na www.visoka-skola-rrif.hr

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...