Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Špeditarsko-agencijski tehničar

Mjesto održavanja:

Zagreb

Srednjoškolsko četverogodišnje obrazovanje za špeditarsko-agencijskog tehničara.

Uvjet za pohađanje:

  • završena najmanje osnovna škola
  • stariji od 15 godina

Posebni uvjeti: 

Polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, a na osnovu priloženih dokumenata.

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  • svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srdnje škole ako se upisuje u program doškolovanja
  • svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu
  • ispunjenu upisnicu s ugovorom

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/I-602-07/03-01/32
Ur. broj: 532-02-02-02/7-03-04 od 18. lipnja 2003.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Nastavni predmeti:
Hrvatski jezik
Strani jezik I.
Strani jezik II.
Povijest
Geografija
Politika i gospodarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura
Etika/Vjeronauk
Matematika
Fizika
Računalstvo
Osnove prijevoza i prijenosa
Poznavanje robe s tehnologijom
Ekonomika prometa
Prekrcajni terminali i mehanizacija
Skladištenje i skladišno poslovanje
Poslovne komunikacije
Financijsko poslovanje i špedicija
Organizacija prijevoza tereta
Vanjskotrgovinski i devizni sustav
Prometno pravo
Međunarodna špedicija
Prijevozničko osiguranje
Agencijski poslovi robnog prometa
Prijevozna sredstva
Praktične vježbe
Stručna praksa

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...