Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Špeditarsko-agencijski tehničar

Mjesto održavanja:

Zagreb

Srednjoškolsko obrazovanje za špeditarsko-agencijskog tehničara.

Uvjet za pohađanje:

  • završena najmanje osnovna škola
  • stariji od 15 godina

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, a na osnovu priloženih dokumenata.

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  • svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srdnje škole ako se upisuje u program doškolovanja
  • svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu
  • ispunjenu upisnicu s ugovorom

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/I-602-07/03-01/32
Ur.broj: 532-02-02-02/7-03-04 od 18. lipnja 2003.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Redni broj
NASTAVNI PREDMET
Grupne, individualne konzultacije i instrukcije
R A Z R E D
I.
II.
III.
IV.
prekvalifikacija
dokvalifikacija
1.
HRVATSKI JEZIK
20
20
20
20
20
2.
STRANI JEZIK   I.
20
20
20
20
20
3.
STRANI JEZIK II.
16
16
16
16
16
4.
POVIJEST
10
10
---
---
10
5
GEOGRAFIJA
10
10
---
---
10
6.
POLITIKA I GOSPODARSTVO
---
---
---
10
10
7.
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
5
5
5
5
5
8.
ETIKA/VJERONAUK
6
6
6
6
6
9.
MATEMATIKA
20
20
20
20
25
10.
FIZIKA
10
10
---
---
10
11.
RAČUNALSTVO
18
18
---
---
18
12.
OSNOVE PRIJEVOZA I PRIJENOSA
12
---
---
---
12
13.
POZNAVANJE ROBE S TEHNOLOGIJOM
12
---
---
---
12
14.
EKONOMIKA PROMETA
12
---
---
---
12
15.
PREKRCAJNI TERMINALI I MEHANIZACIJA
12
---
---
---
12
16.
SKLADIŠTENJE I SKLADIŠNO POSLOVANJE
---
12
---
---
12
17.
POSLOVNE KOMUNIKACIJE
---
---
12
---
12
18.
FINANCIJSKO POSLOVANJE I ŠPEDICIJA
---
18
18
---
18
19.
ORGANIZACIJA PRIJEVOZA TERETA
---
8
12
---
12
20.
VANJSKOTRGOVINSKI I DEVIZNI SUSTAV
---
---
16
---
16
21.
PROMETNO PRAVO
---
12
---
---
12
22.
MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA
---
---
16
20
20
23.
PRIJEVOZNIČKO OSIGURANJE
---
---
---
10
10
24.
AGENCIJSKI POSLOVI ROBNOG PROMETA
---
---
---
20
20
25.
PRIJEVOZNA SREDSTVA
---
12
---
---
12
26.
PRAKTIČNE VJEŽBE
---
---
30
50
40
U K U P N O
183
197
191
197
197
STRUČNA PRAKSA
---
---
---
20
40

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...