Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Slastičar

Mjesto održavanja:

Zagreb

Srednjoškolsko trogodišnje obrazovanje za slastičara.

Uvjet za pohađanje:

  • završena najmanje osnovna škola
  • stariji od 15 godina

Posebni uvjeti:

Plaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, a na osnovu priloženih dokumenata

Isprave potrebne za upis:

  • sjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  • svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srdnje škole ako se upisuje u program doškolovanja
  • svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu
  • ispunjenu upisnicu s ugovorom
  • liječničko uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti
  • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u slastičarstvu

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: 602-03/95-01/184
Ur. broj: 532-02-02/6-95-01 od 21. prosinca 1995.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Nastavni predmeti:
Hrvatski jezik
Povijest
Politika i gospodarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura
Etika/Vjeronauk
Strani jezik I.
Strani jezik II.
Matematika u struci
Povijest hrvatske kulturne baštine
Tehnologija zanimanja
Marketing u turizmu
Enologija s gastronomijom
Vođenje i organizacija slastičarnice
Praktična nastava u školi
Praktična nastava u ugostiteljskom objektu
Izborna nastava

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...