Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Libar

Pučko otvoreno učilište Libar
Đure Pilara 20
32000 Slavonski Brod

Tel: 035/443-009, 035/415-218
Fax: 035/443-009

E-mail: [email protected]
Web: www.pou-libar.hr

O ustanovi

Signalist i vozač tereta dizalicom

Mjesto održavanja:

Slavonski Brod

Ovim se programom osposobljavaju djelatnici koji će raditi na poslovima i zadaćama vezača tereta na dizalicama.

Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za obavljanje poslova signalista i vezača tereta na dizalicama moguć je upis polaznika koji su prethodno završili osnovnu školu, koji su stariji od 18 godina te koje zadovolje na pregledu zdravstvene i psihičke sposobnosti za obavljanje posla za koji se osposobljava.
Izvodi se samo sa odraslim polaznicima za osobne potrebe i za potrebe organizacija koje ih upućuju na usavršavanje.

Poslovi za koje se polaznici tijekom trajanja programa trebaju osposobiti su poslovi niže razine složenosti a u najkraćim crtama mogu se sistematizirati na sljedeći način:

  • obavljanje poslova u davanja signala i vezanja tereta na dizalicama
  • priprema za vezanje, smještaj tereta, spuštanje tereta,
  • stjecanje temeljnih znanja i vještina u svezi s tehnikom i tehnologijom rada na davanju signala i vezanju tereta
  • znanja u svezi sa održavanjem sredstava i opreme za vezanje tereta
  • potpuna znanja u svezi sa davanje svih signala i vezanjem tereta na dizalicama

Ova razina obrazovanja je potpuna osposobljenost za sigurno i pravilno izdavanje svih signala te vezanje tereta na dizalice.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...