Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Serviser audio, video, TV i antenske tehnike

Mjesto održavanja:

Zagreb

Usavršavanje za poslove servisera audio, video, TV i antenske tehnike.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžba o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/i-602-07/00-01/46
Ur. broj: 532-02-02/7-01-1 od 6. ožujka 2001.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Redni broj
Predmet
Nastavnih sati
1.
OSNOVNI ELEKTRONIČKI SKLOPOVI
20
2.
FIZIKALNE OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
30
3.
OSNOVE ELEKTRIČNIH MJERENJA I MJERNI INSTRUMENTI
10
4.
VIDEOTEHNIKA DANAS I KONSTRUKCIJE VCR-a
10
5.
MEHANIKA I ELEKTRONIKA VCR
20
6.
NOVIJE METODE SNIMANJA I OPIS GREŠAKA VCR-a
30
7.
MJERENJA NA VCR
10
8.
PRIJAM TV SIGNALA OD ANTENE DO EKRANA
10
9.
BLOK SHEMA PRIJAMNIKA U BOJI
20
10.
MJERENJA NA COLOR TV PRIJAMNIKU
10
11.
GREŠKE I OTKLANJANJE GREŠAKA NA COLOR TV PRIJAMNIKU
30
12.
IZBOR ELEMENATA I POSTAVLJANJE ANTENSKIH INSTALACIJA
20
13.
KARAKTERISTIKE ELEMENATA ANTENSKIH INSTALACIJA
20
14.
SHEMA SPAJANJA ANTENSKE INSTALACIJE
10
15.
KOMPATIBILNOST ELEMENATA ANTENSKE INSTALACIJE
10
16.
PRIJAM RADIO I TV SIGNALA SA SATELITA
20
17.
IZBOR OPREME ZA POJEDINAČNI PRIJAM
20
18.
POSTAVLJANJE OPREME ZA SATELITSKI PRIJAM
20
19.
ELEKTROMAGNETSKI VALOVI
5
20.
OSCILATORI
5
21.
SINTETIZATORI
5
22.
MNOŽITELJI FREKVENCIJA
5
23.
POJAČALA SNAGE
5
24.
MODULACIJA
5
25.
PODJELA RADIO PRIJAMNIKA
5
26.
SKLOPOVI SUPERHETERODINSKOG PRIJAMNIKA
5
27.
OSNOVE STEREOFONSKE TEHNIKE I SSB SIGNALA
5
28.
UKV-FM PRIMOPREDAJNICI
5
29.
ZAŠTITA NA RADU
10
30.
PRAKTIČNA NASTAVA
100
U K U P N O 
480

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...