Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Libar

Pučko otvoreno učilište Libar
Đure Pilara 20
32000 Slavonski Brod

Tel: 035/443-009, 035/415-218
Fax: 035/443-009

E-mail: [email protected]
Web: www.pou-libar.hr

O ustanovi

Rukovoditelj crpkom za beton i mikserom

Trajanje:

22 sata teorijske nastave i 56 sati praktičnog rada

Mjesto održavanja:

Slavonski Brod

Svrha obrazovanja je osposobljavanje polaznika za zanimanje rukovoditelja crpkom za beton i mikserom te obavljanje poslova te djelatnosti.

Osnovni cilj programa osposobljavanja za poslove rukovatelja crpkom za beton i mikserom je da polaznici:

 • upoznaju tehniku rukovanja crpkom za beton i mikserom
 • razviju svijest i odgovornost prema osposobljavanju kao zakonskoj obvezi u cilju zaštite života, zdravlja i okoline
 • upoznaju propise i norme
 • svladaju osnove opasnosti koje se mogu pojaviti pri radu s crpkom za beton i mikserom i mjere za njihovo otklanjanje
 • upoznaju metode i tehnike za sprečavanje nastanka čimbenika koji mogu ugroziti život i zdravlje radnika ili radnu okolinu

Zadaci programa

upoznati polaznike s konstrukcijom crpki za beton i miksera, pripadajućim sklopovima i dijelovima, te njihovim funkcijama

 • upoznati radne operacije i način rada crpkom za beton i mikserom te osnovne zahtjeve za održavanje, čuvanje i podmazivanje
 • upoznati polaznike s radom crpke za beton i miksera u posebnim uvjetima rada
 • upoznati polaznike s postupkom razrade novih crpki za beton i miksera te propisanim obveznim servisima u jamstvenom roku
 • upoznati polaznike s nedopuštenim radovima i postupcima
 • upoznati polaznike s vođenjem osnovne evidencije u svezi ispravnosti crpke za beton i miksera, servisima, pregledima i podmazivanjem
 • upoznati polaznike s tehničkom literaturom. napucima o kontroli i drugim zakonskim propisima s polja sigumosti i zaštite na radu

Sudionici stručnog osposobljavanja

Sudionici stručnog osposobljavanja za rukovanje crpkom za beton i mikserom moraju
imati završenu osnovnu školu, moraju biti stariji od 18 godina, posjedovati vozačku dozvolu
"B" kategorije te moraju zadovoljiti na pregledu zdravstvene i psihičke sposobnosti za
obavljanje ovog posla.

Organizacijski oblik i trajanje stručnog osposobljavanja

Stručno osposobljavanje se provodi u trajanju od 22 sata teorijske nastave i 56 sati praktičnog rada.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...