Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Programer elektroničkih računala

Mjesto održavanja:

Zagreb

Usavršavanje za programera elektroničkih računala.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžba o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica
svjedodžba o završnom ispitu

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/IIo-602-03/93-01-34
Ur. broj: 532-02-6/2-92-01 od 29. svibnja 1993.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Redni broj
Predmet
Nastavnih sati
1.
OSNOVE INFORMATIKE
Osnovni pojmovi
Operativni sustavi
60
2.
PRIMJENA RAČUNALA
Obrada teksta
Tablični proračuni
Baze podataka
Prezentacija
Primjena Interneta
120
3.
PRIMIJENJENA MATEMATIKA
60
4.
OSNOVE PROGRAMIRANJA
232
5.
STRUČNA PRAKSA
80
6.
ZAVRŠNI ISPIT
10
U K U P N O
562

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...