Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Libar

Pučko otvoreno učilište Libar
Đure Pilara 20
32000 Slavonski Brod

Tel: 035/443-009, 035/415-218
Fax: 035/443-009

E-mail: [email protected]
Web: www.pou-libar.hr

O ustanovi

Prodavač

Mjesto održavanja:

Slavonski Brod

Svrha obrazovanja je osposobljavanje polaznika za zanimanje prodavač te obavljanje poslova te djelatnosti.

Polaznici će se osposobiti za samostalno:

  • sudjelovanje pri preuzimanju roba,
  • prodaju roba na malo i veliko,
  • kvantitativni i kvalitativni nadzor,
  • sortiranje i uskladištavanje,
  • sudjelovanje u nabavi i izboru narudžbi i prijevoz robe,
  • vođenje financijskih evidencija,
  • blagajničkih obračuna,
  • skladišnih evidencija,
  • kartoteka roba,
  • evidencija narudžbi i rokova te drugih poslova vezanih uz rad prodavača.

Uvjeti za upis

U program izobrazbe odraslih za zanimanje prodavač mogu se upisati odrasli polaznici koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina starosti i da nemaju zdravstvenih prepreka za obavljanje zanimanja prodavač.

Također se mogu upisati na prekvalifikaciju osobe koje imaju završenu srednju školu, a na doškolovanje se mogu upisati osobe koje imaju završenu nepotpunu srednju školu.

Trajanje obrazovanja

Cjelovito obrazovanje za zanimanje prodavač (ako polaznik ima završenu samo osnovnu školu) traje kao i redovito obrazovanje (tri godine), a može trajati i duže.
Obrazovanje odraslih za zanimanje prodavač doškolavanjem ( ako polaznik ima završen dio srednje škole) traje različito kod svakog pojedinog polaznika, ovisno o broju razlikovnih i dopunskih ispita.
Obrazovanje odraslih prekvalifikacijom za zanimanje prodavač (ako polaznik ima završenu neku srednju školu) traje najmanje šest mjeseci a najduže polovicu od ukupnog trajanja redovitog školovanja (1,5 godinu).
Program praktične nastave izvodi se u ukupnom fondu sati kao u redovitoj nastavi.
Dnevno opterećenje polaznika koji su u radnom odnosu ne može biti veće od 4 sata nastave na dan, a tjedno opterećenje ne smije biti veće od 16 do 20 sati, zavisno o tome koliko dana u tjednu se organizira nastava.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...