Kontakt podaci

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku
Branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik

Tel: 020 445 744
Fax: 020 435 590

E-mail: [email protected]
Web: www.unidu.hr

O ustanovi

Preddiplomski studij Restauracija i konzervacija drva, papira, tekstila, metala i keramike

Mjesto održavanja:

Dubrovnik

Iako kulturno-umjetničko nasljeđe čuva činjenice i brojne tajne prošlosti, pa time i najslojevitije tragove ljudskoga postojanja i trajanja, ono je u suvremenomu svijetu, nažalost, sve više izloženo raznolikim opasnostima i bespovratnom propadanju.

Dragocjenost kulturne baštine raznolika profila i materijala odavno je zamijećena na svim razinama djelovanja ljudske zajednice, što je uvjetovalo uspostavu brojnih i različitih aktivnosti na njezinoj zaštiti. Jedan od temeljnih načina čuvanja baštine je, između ostaloga, i osnivanje specijalističkih sveučilišnih studija iz ove oblasti.

Dubrovački međunarodni sveučilišni studij Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike najmlađi je među njima.

Ovo je jedini studij ovakve vrste u Hrvatskoj, i u potpunosti je usklađen s Bolonjskom deklaracijom. Na studiju su uspostavljeni okviri studiranja unutar kojih je, uz svakodnevnu suradnju nastavnika i studenta, omogućena njihova obostrana mobilnost u izvođenju nastave i(li) mogućnost upisivanja studenata na kolegijima slična profila i težine (izražene u ECTS bodovima) na bilo kojemu sveučilištu u zemljama Europske unije koje imaju studijske programe kompatibilne programu dubrovačkoga studija.

Što se sve radi i uči na dubrovačkom studiju?
Odgovor leži u programu koji se izvodi u suradnji s Institutom za umjetnost i restauraciju "Palazzo Spineli" iz Firence, u kojemu se uz inzistiranje na prijeko potrebnoj širokoj teorijskoj komponenti velika pozornost posvećuje praktičnom radu studenata.

Tako, redovitu teorijsku nastavu i dio praktičnoga rada studenti obavljaju u učionicama i radionicama Sveučilišta u Dubrovniku i u radionicama Hrvatskoga restauratorskog zavoda u Dubrovniku te Dubrovačkih muzeja, a po pet tjedana tijekom sve tri godine preddiplomskog studija i na I. i II. godini diplomskog studija - praktični se rad odvija u prostorijama i radionicama Instituta "Palazzo Spineli" u Firenci.

Također, studentu koji to želi omogućeno je tijekom III. godine preddiplomskog studija pohađati i praksu u nekomu od firentinskih muzeja, te nakon položenoga ispita steći diplomu menadžera u muzejsko-galerijskim institucijama.
Dubrovački studij „Restauracija i Konzervacija" utemeljen je na najsuvremenijim tehničkim, tehnološkim i stručno-znanstvenim konzervatorsko-restauratorskim znanjima koja u nastavi izlažu vrhunski domaći i strani profesori i stručnjaci. Velik je naglasak stavljen i na intenzivnu uporabu informacijskih tehnologija i na ovladavanje znanjem dvaju stranih jezika - engleskoga i talijanskoga.

Uz vrhunsko stručno osposobljavanje na svim poslovima restauracije i konzervacije artefakata/predmeta od drva, papira, tekstila, metala i keramike, studij pruža i temeljna znanja o upravljanju kulturnim dobrima, o njihovoj pravnoj zaštiti i o gospodarenju spomeničkim i drugim kulturnim objektima ili cjelinama.
Nakon uspješnog završetka ovoga studija student se može zaposliti u državnoj upravi, u županijskim i(li) gradskim uredima za kulturu i zaštitu spomenika kulture, u muzejima, galerijama, restauratorskim i konzervatorskim radionicama ili arhivima, a može pokrenuti vlastiti posao.

I na kraju, a nimalo manje važno - zbog međunarodnoga profila studija i programske usklađenosti s europskim kriterijima, diploma studija Restauracija i Konzervacija valjana je u svim zemljama Europske unije.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...