Kontakt podaci

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku
Branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik

Tel: 020 445 744
Fax: 020 435 590

E-mail: [email protected]
Web: www.unidu.hr

O ustanovi

Preddiplomski studij Akvakultura

Mjesto održavanja:

Dubrovnik

Preddiplomski studij akvakulture.

Hrvatska ima dugu tradiciju uzgoja vodenih organizama. Organizirani uzgoj kamenica u Malostonskom zaljevu zabilježen je još u 16. stoljeću. Hrvatska je među prvima na Mediteranu uzgajala lubina i oradu. Prva je započela industrijski uzgoj tune, te je u tomu jedna od vodećih zemalja.

No, za daljnji moderni razvoj hrvatske akvakulturne industrije potrebni su mladi obrazovani ljudi za koje je i organiziran preddiplomski studij Akvakultura.

To je jedini studij takve vrste u Hrvatskoj i svojim je programom usklađen s Bolonjskom deklaracijom.

Teorijska i praktična nastava studija Akvakulture osigurava znanja potrebna za poslove izravno povezane s proizvodnjom, kao što su: uzgoj, hranidba, ulov, transport akvatičnih organizama, marketing i financije, ali i znanja potrebna za poslove vođenja i organizacije akvakulturnih poduzeća.

Prediplomski studij Akvakultura prati najnovije međunarodne trendove u uzgoju riba, školjkaša, rakova i drugih vodenih organizama, te surađuje s brojnim stručnjacima iz različitih europskih zemalja: Francuske, Irske, Norveške, Grčke, Turske, Mađarske, Češke, Italije, koji predaju na ovom studiju. Osim toga, Sveučilište u Dubrovniku je suosnivač NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central-Eastern Europe) - mreže akvakulturnih centara Srednje i Istočne Europe, u koju je uključeno petnaest sveučilišta i dvadeset znanstvenih instituta.

Nakon uspješnog završetka trogodišnjega prediplomskog studija Akvakulture studenti se mogu zaposliti u poslovima povezanima s akvakulturom, počevši od poduzetništva, državne uprave do školskih institucija. Očekivani trend razvoja marikulture u Hrvatskoj znatno će povećati broj i tipove poslova u ovoj industriji, pa će pridonijeti bržem zapošljavanju.

Najbolji studenti mogu nastaviti školovanje na diplomskom studiju Marikulturi, koji je istraživački orijentiran i temeljen na načelima modernog obrazovanja uz istraživački rad.

Sveučilište u Dubrovniku ustrojilo je i poslijediplomski studij Primijenjene znanosti o moru u suradnji sa Sveučilištem u Splitu, čime je u potpunosti zaokružen ciklus visokoga obrazovanja u području znanosti o moru, marikulturi i ribarstvu, po načelima Bolonjske deklaracije.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...