Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Poslovna tajnica

Mjesto održavanja:

Zagreb

Usavršavanje za osnovne poslove poslovne tajnice.

Uvjet za pohađanje:
završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžba o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: 602-07/95-01
Ur. broj: 532-02-2/2-95-01 od 9. siječnja 1995.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Redni broj
Predmet
Nastavnih sati
1.
Hrvatski jezik u poslovnom komuniciranju
20
2.
Strani jezik (Engleski ili Njemački)
70
3.
Informatika
50
4.
Pravo i pravni propisi
15
5.
poslovno komuniciranje i vremenski management
30
6.
poslovni bonton
20
7.
financijsko-računovodstveni poslovi
40
8.
psihologija i komuniciranje
20
9.
poslovno odijevanje i kozmetika
10
10.
uredski strojevi i zaštita na radu
10
11.
praktična nastavA
105
U K U P N O
405

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...