Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Poduzetnik

Mjesto održavanja:

Zagreb

Usavršavanje za osnovne poslove poduzetnika.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžba o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/Io-602-07/00-01/27
Ur. broj: 532-02-02/7-01-1 od 7. svibnja 2001.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Redni broj
Predmet
Nastavnih sati
1.
STVARANJE I ANIMACIJA
70
2.
LJUDSKI ODNOSI I POSLOVNO KOMUNICIRANJE
80
3.
RAČUNOVODSTVENO I FINANCIJSKO POSLOVANJE
60
4.
POZNAVANJE I OBRADA TRŽIŠTA
60
5.
ŠKOLA STRANIH JEZIKA
120
6.
PRIMJENA RAČUNALA
120
7.
IZBOR PODUZETNIČKOG PODRUČJA-STRUČNA PRAKSA
60
U K U P N O
 570

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...