Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Organizator zaštite osoba i imovine

Mjesto održavanja:

Zagreb

Usavršavanje za organizatora poslova zaštite osoba i imovine.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžba o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: 602-07/94-01-141
Ur. broj: 532-02-2/2-94-01 od 12. studenog 1994.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Redni broj
Nastavne cjeline
Nastavnih sati
a
ZAJEDNIČKI SADRŽAJI
1.
Metode rukovođenja i komuniciranja
25
2.
Sustav zaštite i sigurnosti
20
3.
tehnoloGija i organizacija zaštite
50
4.
organizacija zaštite od požara
25
5.
kriminalistika
30
6.
informatika u sustavu zaštite
30
7.
naoružanje i nastava gađanja
20
8.
stručne vježbe
60
B
izborni sadržaji
strani jezik I./II. stupanj
70
borilačke vještine
70
U K U P N O
400

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...