Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Organizator zaštite na radu

Mjesto održavanja:

Zagreb

Usavršavanje za osnovne poslove organizatora zaštite na radu.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžba o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: 602-07/94-01-141
Ur. broj: 532-02-2/2-94-01 od 12. studenog 1994.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Redni broj
Nastavne cjeline
Nastavnih sati
A
ZAJEDNIČKI OPĆI SADRŽAJI STRUKE
1.
osnove zaštite na radu
4
2.
pravo zaštite na radu
14
3.
tehničko uređenje zaštite na radu
13
4.
planiranje, evidencije, nadzor i organiziranje zaštite na radu
25
b
sadržaj struke za odgovarajuće područje rada
5.
mjera zaštite i izvori opasnosti
75
6.
grijanje, ventilacija, klimatizacija, buka, zračenje, rasvjeta
23
7.
ispitivanje radne okoline, zaštita od požara i eksplozija
29
zdravstveni aspekti zaštite na radu
7
C
izborni sadržaji
8.
strani jezik struk
45
9.
informatika
45
U K U P N O
280 sati

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...