Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Organizator marketinga

Mjesto održavanja:

Zagreb

Usavršavanje za osnovne poslove organizatora marketinga.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžba o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/Io-602-07/02-01/80
Ur.broj: 532-02-02/7-01-1 od 4. srpnja 2002.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Redni broj
Nastavne cjeline
Nastavnih sati
1.
Marketing – uloga i značaj
20
2.
Tržište i istraživanje tržišta
30
3.
Ponašanje potrošača
20
4.
Proizvodi, cijena i dizajn
20
5.
Promocija, propaganda i publicitet
20
6.
Komunikacija i vještina pregovaranja
20
7.
Korporacijska kultura i marketing
20
8.
iZBORNI PREDMET:
            INFORMATIKA U SLUŽBI MARKETINGA
            POSLOVNI ENGLESKI JEZIK
60
U K U P N O
210

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...