Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Libar

Pučko otvoreno učilište Libar
Đure Pilara 20
32000 Slavonski Brod

Tel: 035/443-009, 035/415-218
Fax: 035/443-009

E-mail: [email protected]
Web: www.pou-libar.hr

O ustanovi

Njegovateljica

Trajanje:

560 sati (šest mjeseci)

Mjesto održavanja:

Slavonski Brod

Svrha je nastavnog programa za osposobljavanje njegovateljica u medicinskoj školi:

 • Steći znanja i vješline za obavljanje poslova i radnih zadataka njegovateljice
 • Razvijati human odnos prema bolesniku /štićeniku
 • Razvijati smisao za kulturno - higijenske navike
 • Razvijati vješline komuniciranja s bolesnikom/štićenikom i suradnicima
 • Razvili samostalnost u radu i sposobnost razumijevanja radnih naloga medicinskog osoblja

Ciljevi

Svrha se nastavnog programa postiže ostvarivanjem sljedećih ciljeva:

 • steći znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka njegovateljice (pomoći u provođenju osobne higijene bolesnika/štićenika i higijene okoline/sestri, bolesniku - štićeniku/, brinuti za posteljno rublje, pomoći pri podjeli hrane i hranjenju bolesnika, pomoći bolesniku pri obavljanju fizioloških potreba, pratiti i prevoziti bolesnika na dijagnostičke pretrage, prenositi materijal za laboratorijske pretrage, uređivati i oblačiti umrlog, brinuti za transport umrlog, provoditi dezinfekciju pribora za njegu i okoline bolesnika (mehaničku i kemijsku), provoditi dcpedikulaciju. prepoznati promjene na bolesniku /štićeniku i izvjestiti medicinsku sestru)
 • upoznali gradu i funkciju čovječjeg tijela kao cjeline
 • razviti humani odnos prema bolesnom čovjeku, njegovoj obitelji i okolini
 • razviti pozitivne stavove u odnosu na zdravlje, bolest i nemoć
 • razvili kulturno higijenske navike, savjesnost, urednost
 • razviti sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga koje pred njegovateljicu postavlja medicinsko osoblje

Područje rada: ZDRAVSTVO

Zatvoreni prostor (zdravstvena i ustanova socijalne skrbi), rad u toplom, suhom. Rad s izlučevinama bolesnika štićenika, infekcioznim materijalom, sredstvima za dezinfekciju. Za vrijeme pratnje bolesnika/štićenika izvan odjela izložena svim vremenskim uvjetima (kiša. snijeg, sunce).

Psihičke i psihofizičke karakteristike i naprezanja koja rad zahtijeva

Osoba mora biti psihički stabilna (rad s bolesnima, nemoćnima, umirućim, izloženost emocionalnim stresovima) i dobre psihofizičke kondicije (podizanje, nošenje i premještanje bolesnika). Rad se provodi isključivo stojeći, smjenski rad, rad noću.

Potrebna znanja i vještine

Za obavljanje poslova i radnih zadataka njegovateljice potrebna su znanja i vještine, stručno - teorijska i praktična:

 • pomoć u provođenju osobne higijene bolesnika/štićenika i higijene okoline (sestri, bolesniku - štićeniku)
 • briga za posteljno rublje,
 • pomoć pri podjeli hrane i hranjenju bolesnika,
 • pomoć bolesniku pri obavljanju fizioloških potreba,
 • praćenje i prevoženje bolesnika na dijagnostičke pretrage,
 • prenošenje materijala za laboratorijske pretrage,
 • uređivanje i oblačenje umrlog,
 • briga za transport umrlog,
 • provođenje dezinfekcije pribora za njegu i okoline bolesnika(mehaničku i kemijsku),
 • provođenje depedikulacije,
 • prepoznavanje promjena na bolesniku /štićeniku i izvjestiti medicinsku sestru)
 • poznavati građu i funkciju čovječjeg tijela kao cjeline,
 • human odnos prema bolesnom čovjeku, njegovoj obitelji i okolini,
 • pozitivan stav u odnosu na zdravlje, bolest i nemoć,
 • kulturno higijenske navike, savjesnost, urednost,
 • sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga koje pred njegovateljicu postavlja medicinsko osoblje.

Stupanj složenosti
Prema NKZ poslovi njegovateljice su niže složenosti

Preduvjeti za uspješno svladavanje predloženog nastavnog plana i okvirnog programa

 • prethodno završena osnovna škola

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...