Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Njegovatelji

Trajanje:

500 šk. sati

Mjesto održavanja:

Zagreb

Polaznici će savladati stručno-teorijska znanja o tome kako brinuti o osobnoj higijeni, prehrani i dezinfekciji pokretnih i nepokretnih bolesnika u kući i u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, održavanju čistoće u okolini bolesnika i primjeni dezinfekcijskih sredstava, o transportu i pratnji bolesnika unutar zdravstvene ustanove,o pripremi pribora za sterilizaciju, o serviranju hrane i hranjenju pacijenata, o provjeri da li je osoba uzela potrebne lijekove.

Naučit će pratiti znakove pogoršavanja zdravlja bolesnika i kako obavijestiti nadležnog liječnika ili socijalnu službu.

Uvjet za pohađanje:
završena osnovna škola, stariji od 15 godina

Isprave potrebne za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Ispunjena upisnica s ugovorom

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/I-602-07/99-01/74
Ur. broj: 532-02-02/7-01-1 od 2. ožujak 2001.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Predmet
Trajanje
Njega djeteta
100
Osnovna psihosocijalna obilježja djece dojenačke dobi
34
Obiteljski odgoj i suradnja s roditeljima
36
Komunikacija i interakcije
23
Sadržaji i načini
43
Osnovne zdravstvene zaštite djece
10
Djeca s teškoćama u razvoju
36
Darovita djeca
25
Osnove poduzetništva                                              
28
Praktična nastava
225
                                                           Ukupno:
560 sati

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...