Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Morski ribar

Mjesto održavanja:

Zagreb

Osposobljavanje za osnovne poslove morskog ribara.

Uvjet za pohađanje:

Završena osnovna škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/i-602-07/00-01/46
Ur. broj: 533-02-02/5-04-3 od 26. siječnja 2004.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Predmet
Trajanje
Osnove i tehnologija struke
38
Poznavanje robe i materijala
20
Ekologija i zaštita na radu
8
Praktična nastava i stručna praksa
80
Ispit
4
                                                           Ukupno:
150/120

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...