Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Modni fotograf

Mjesto održavanja:

Zagreb

Osposobljavanje za stručnu izobrazbu modnog fotografa.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/i-602-07/00-01/46
Ur. broj: 533-02-02/5-04-3 od 26. siječnja 2004.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Predmet
Trajanje
Uvod u predmet
2
Povijest fotografije
4
Optička svojstva objektiva
12
Opća osjetljivost fotomaterijala
10
Svjetla i rasvjeta
12
Kompozicija slike - sadržaj i tema
10
Percipiranje boje – mješanje boja
10
Reprodukcija boje
10
Planovi snimanja
10
Analiza snimljenih fotografija i dijapozitiva
10
Praktičan rad s fotomodelima
                            - scenografija
                            - modni dizajn
                            - styling scenski pokret       ( koreografija)       
6
10
10
10
Odabir najuspjelijih fotografija i dijapozitiva – postav izložbe
10
                                                          Ukupno:
152/120

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...