Kontakt podaci

Veleučilište VERN'

Veleučilište VERN'
Trg bana Josipa Jelačića 3
10000 Zagreb

Tel: 01 4881 832
Fax: 01 4881 830

E-mail: [email protected]
Web: www.vern.hr

O ustanovi

Menadžment održivog razvoja turizma

Trajanje:

4 semestra

Mjesto održavanja:

Centar, Importanne Galleria, Iblerov trg 10

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment održivog razvoja turizma, suvremeni je studij koji obrazuje stručnjake, koji znaju kako ostvarivati visoku posjećenost turističkih destinacija, kako uspješno surađivati s lokalnim stanovništvom, a istovremeno brinuti o održivosti i očuvanju turističkih destinacija i/ili prirodnih i kulturnih fenomena.

Studij traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi 120 ECTS bodova. Program je prilagođen bolonjskim standardima, akreditiran od strane Agencije za visoko obrazovanje Republike Hrvatske, a od 2008. godine ima trajnu dopusnicu za provođenje izdanu od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Nakon završetka studija, studenti stječu naziv stručni/a specijalist/specijalistica turističkog menadžmenta (struč.spec.oec.), što je na razini stručnog magisterija.

Koncept studija temelji se na dopuni i produbljivanju menadžerskih znanja i vještina potrebnih u turizmu, na stjecanju novih saznanja u području turističkih trendova i inovacija, sustava potpore u izboru putovanja, te dizajn menadžmentu. Također, studenti se mogu specijalizirati za oblike turizma koji se intenzivno razvijaju, a upravljanje njima ima svoje posebnosti (nautički, ruralni, kongresni, ekoturizam, wellness turizam itd.).

Pri koncipiranju ovog studija konzultirani su programi i korištena pozitivna iskustva poznatih europskih škola za turistički menadžment, kao što su University of Baleares, Cézar Ritz Colleges Switzerland i University of Wegeningen. Ipak, u obzir su prvenstveno uzete potrebe, interesi i stupanj znanja potencijalnih studenata iz Hrvatske te razvojni potencijali hrvatskog turizma.

Još jedna posebnost ovog studija je izvršavanje tromjesečne stručne prakse u 4. semestru. Tijekom stručne prakse, studenti provode istraživanje u tvrtki relevantnoj za specijalističko usmjerenje, te izrađuju praktični rad na zadanu temu.

Na temelju stečenog znanja, studenti mogu uspješno izvršavati razne poslovne zadaće vezane uz cjelokupni menadžment turizma, menadžment turističkih zajednica, odjela turizma u lokalnoj upravi, vezanih subjekata u sustavu HGK, turističkih agencija, destinacijskih marketing organizacija, turističkih poduzeća, kao i ostalih nositelja aktivnosti funkcionalno vezanih uz turizam.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...