Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Kuhar - specijalist narodnih jela

Mjesto održavanja:

Zagreb

Usavršavanje za kuhara - specijalista nacionalnih jela.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžba o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/Io-602-07/01-01/362
Ur. broj: 532-02-02/7-01-1 od 14. rujna 2001.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Redni broj
Nastavne cjeline
Nastavnih sati
1.
NACIONALNO KUHARSTVO S OSNOVAMA SLASTIČARSTVA
110
2.
OBILJEŽJA SVJETSKIH KUHINJA
40
3.
STRUČNA NAZIVLJA U KUHARSTVU NA SVJETSKIM JEZICIMA
25
4.
ORGANIZACIJA POSLOVA U UGOSTITELJSTVU
25
5.
OSOBITOSTI HRVATSKE
15
6.
STRUČNA PRAKSA
40
U K U P N O
255 sati

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...