Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Libar

Pučko otvoreno učilište Libar
Đure Pilara 20
32000 Slavonski Brod

Tel: 035/443-009, 035/415-218
Fax: 035/443-009

E-mail: [email protected]
Web: www.pou-libar.hr

O ustanovi

Kozmetičar

Trajanje:

220 nastavnih sati

Mjesto održavanja:

Slavonski Brod

Ovim programom se osposobljavaju djelatnici koji će raditi na poslovima i zadaćama osnovnih pomoćnih kozmetičkih i manje zahtjevnih poslova u salonima specijaliziranim za pružanje kozmetičkih usluga.

Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za obavljanje osnovnih pomoćnih poslova kozmetičara moguć je upis polaznika koji su prethodno završili srednju stručnu školu u četverogodišnjem trajanju (medicinsku, farmaceutsku, kemijsku ili neku drugu srednju školu).

Izvodi se samo sa odraslim polaznicima za osobne potrebe, za potrebe organizacija koje ih upućuju na usavršavanje.

Poslovi za koje se polaznici osposobljavaju

Poslovi za koje se polaznici tijekom trajanja programa trebaju osposobiti su poslovi niže razine složenosti a u najkraćim crtama mogu se sistematizirati na sljedeći način:

 • obavljanje osnovnih pomoćnih poslova u salonu koji su usmjereni na pomoć stručno osposobljenom kozmetičaru
 • rukovanje osnovnim tehničkim sredstvima koja se primjenjuju u kozmetici uz neposredni nadzor i upute kozmetičara koji provodi tretman
 • sudjelovanje u pripremi određenih preparata, izradi i nanošenju maski uz nadzor i upute od strane stručnog kozmetičara
 • stjecanje osnovnih znanja u svezi s tehnikama i tehnologijama rada na provođenju osnovnih i temeljnih kozmetičkih tretmana
 • stjecanje znanja koja su su potrebita u području-komuniciranja sa korisnicima usluga
  znanja u svezi sa uređenjem i estetskim izgledom salona
 • potpuna znanja u svezi sa provođenjem dezinfekcije sredstava i opreme u salonu
 • potpuna znanja u svezi sa provođenjem sterilizacije sredstava koja se koriste u provođenju kozmetičkog tretmana

Ova razina obrazovanja je najniži stupanj u području pružanja kozmetičkih usluga.

Trajanje osposobljavanja

Cjelokupan program osposobljavanja se provodi u trajanju od 220 nastavnih sati. Nastava se organizira na način da se osposobljavanje završi u okviru 10 radnih tjedana.

Oblici izvođenja osposobljavanja

Oblici izvođenja nastave se uređuju općim aktima i ovise o uvjetima koji se trebaju ispuniti za uspješno osposobljavanje polaznika.
Osposobljavanje će se izvoditi kao redovita praktična nastava. Jedan dio nastave se može ostvarivati i kao konzultativno-instruktivna.
Osposobljavanja se u pravilu ostvaruje u salonima, kabinetima i objektima poduzeća koja se bave pružanjem kozmetičkih usluga, proizvodnjom i prometom kozmetičkih sredstava.
Teoretska nastava se izvodi u klasičnoj učionici sa grupom od 30 polaznika.

Ciljevi obrazovanja

Polaznici programa osposobljavanja njegovim uspješnim svladavanjem stječu znanja za stručno obavljanje jednostavnijih zadaća u organiziranju i provođenju kozmetičkih usluga. Stjecanje znanja na provođenju dezinfekcije i sterilizacije uz primjenu suvremenih metoda i tehnika. Stjecanje znanja za uspješno komuniciranje s korisnicima usluga.

Polaznici trebaju biti osposobljeni za obavljanje sljedećih pomoćnih zadaća:

 • priprema i uređenje salona za početak provođenja kozmetičkog tretmana sa korisnicima usluga
 • prihvat korisnika usluga i provođenje osnovnih priprema za ostvarivanje tretmana
  vođenjem evidencija o korisnicima usluga i dr.
 • praktičan rad sa najnovijim aparatima koji se u području kozmetike primjenjuju u obavljanju tretmana

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...