Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Konditor - specijalist

Mjesto održavanja:

Zagreb

Usavršavanje za osnovne poslove konditor – specijalista.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola – program kuhar

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžba o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/Io-602-07/02-01/5
Ur. broj: 532-02-02-02/5-02-1 od 21. siječnja 2002.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Redni broj
Nastavne cjeline
Nastavnih sati
1.
PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA RADA S OSNOVAMA RUKOVOĐENJA I KOMUNICIRANJA
10
2.
OSNOVE ZNANOSTI O PREHRANI S MIKROBIOLOGIJOM
25
3.
OSIGURANJE KVALITETE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI SA ZAKONSKIM PROPISIMA
15
4.
EKOLOGIJA I ZAŠTITA NA RADU
10
5.
INFORMATIKA I AUTOM. VOĐENJE PROCESA
20
6.
TEHNOLOŠKE OPERACIJA I PROCESI PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
50
7.
MJERENJA, REGULACIJA I AUTOMATIKA
10
8.
TEHNOLOGIJA KONDITORSKIH PROIZVODA
150
9.
STROJEVI I POSTROJENJA U KONDITORSKOJ INDUSTRIJI
20
10.
ENERGETSKI MEDIJI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
10
11.
PAKOVINE I SKLADIŠTENJE
20
12.
PRAKTIČNI RAD
150
13.
ZAVRŠNI ISPIT
15
U K U P N O
505

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...