Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Komercijalist

Mjesto održavanja:

Zagreb

Srednjoškolsko četverogodišnje obrazovanje za osnovne poslove komercijalista.

Uvjet za pohađanje:

  • završena najmanje osnovna škola
  • stariji od 15 godina

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, a na osnovu priloženih dokumenata

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  • svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srdnje škole ako se upisuje u program doškolovanja
  • svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu
  • ispunjenu upisnicu s ugovorom

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/i-602-07/97-01/50
Ur.broj: 532-02-02/5-97-01 od 10. srpnja 1997.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Nastavni predmeti:
Hrvatski jezik
Strani jezik
Matematika
Geografija
Povijest
Tjelesna i zdravstvena kultura
Politika i gospodarstvo
Informatika
Poznavanje robe
Trgovinsko poslovanje
Poslovne komunikacije
Transport, špedicija i osiguranje
Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja
Poduzetništvo
Promocijske aktivnosti
Etika/Vjeronauk
Osnove trgovačkog prava

Izborni predmet:
Poslovne komunikacije
Stručna praksa

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...