Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Libar

Pučko otvoreno učilište Libar
Đure Pilara 20
32000 Slavonski Brod

Tel: 035/443-009, 035/415-218
Fax: 035/443-009

E-mail: [email protected]
Web: www.pou-libar.hr

O ustanovi

Komercijalist

Mjesto održavanja:

Slavonski Brod

Svrha obrazovanja je osposobljavanje polaznika za zanimanje komercijalist te obavljanje poslova te djelatnosti.

Poslovi nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, rad na komercijalnim poslovima u drugim uslužnim poduzećima (domaće i međunarodno otpremništvo-špedicija, osiguravajuća društva, prijevoznička poduzeća, javna i druga skladišta, carinska skladišta, slobodne zone, zračne luke, željeznički kolodvori, pomorske luke, robni terminali i dr) tehniku izvođenja poslova vanjske trgovine u razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom (izvoz, uvoz, poslovi vezane trgovine, reeksport, tranzitno posredovanje, poslovanje preko međunarodnih aukcija i robnih burzi.

Uvjeti za upis

U program izobrazbe odraslih za zanimanje komercijalist mogu se upisati odrasli polaznici koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina starosti i da nemaju zdravstvenih prepreka za obavljanje zanimanja komercijalist.

Također se mogu upisati na prekvalifikaciju osobe koje imaju završenu srednju školu, a na doškolovanje se mogu upisati osobe koje imaju završenu nepotpunu srednju školu.

Trajanje obrazovanja

Cjelovito obrazovanje za zanimanje komercijalist (ako polaznik ima završenu samo osnovnu školu) traje kao i redovito obrazovanje (četiri godine),a može trajati i duže.

Obrazovanje odraslih za zanimanje komercijalist doškolovanjem (ako polaznik ima završen dio srednje škole) traje različito kod svakog pojedinog polaznika, ovisno o broju razlikovnih i dopunskih ispita.

Obrazovanje odraslih prekvalifikacijom za zanimanje komercijalist (ako polaznik ima završenu neku srednju školu) traje najmanje šest mjeseci a najduže polovicu od ukupnog trajanja redovitog školovanja (2 godine).

Program praktične nastave izvodi se u ukupnom fondu sati kao u redovitoj nastavi.
Dnevno opterećenje polaznika koji su u radnom odnosu ne može biti veće od 4 sata nastave na dan, a tjedno opterećenje ne smije biti veće od 16 do 20 sati, zavisno o tome koliko dana u tjednu se organizira nastava.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...