Kontakt podaci

Cognita

Cognita
Zvonigradska 27
10 000 Zagreb

Tel: 01/6558-440
Fax: 01/6558-400

E-mail: [email protected]
Web: www.cognita.hr

O ustanovi

Katedra upravljanja projektima

Online katedra upravljanja projektima okuplja eksperte s aktivnim iskustvom u projektnom menadžmentu i isporučuje vrhunske e-learning materijale.

Edukacijski programi koji se izvode unutar katedre namijenjeni su upoznavanju, svladavanju i usavršavanju u području upravljanja projektima.Mogu ih pohađati početnici (ili sudionici na projektima) i eksperti s iskustvom (ili voditelji projekata) koji žele unaprijediti i certificirati svoje znanje. Programi su podijeljeni prema temama i metodologijama. Osim učenja metodologija i njihove praktične primjene, na katedri se uče i softverski alati za praćenje projekata.

Programi

  • Osnovna znanja o upravljanju projektima
  • Kodeks i etički standardi prema PMI
  • Upravljanje IT projektima
  • MS Project
  • Upravljanje projektima po PRINCE2 metodologiji
  • Pripremna radionica za PMP ispit
  • Upravljanje projektima po PMBOK® metodologiji

Osnovna znanja o upravljanju projektima
Uporedo s razvojem poslovanja raste i potreba ljudi koji upravljaju poslovnim procesima za detaljnim poznavanjem proizvodnih procesa unutar tvrtke. Voditelji projekata postaju poželjni i sve više prepoznati od strane višeg menadžmenta, jer razumiju što tvrtka želi - kakvu poziciju i kakav odgovor na zahtjeve tržišta. Upravljanje projektom kao procesom, odnosi se na nadzor i kontrolu aktivnosti za postizanje tog cilja i točno određenih rezultata. U tom je smislu korištenje prihvaćenih procesa za upravljanje projektima - uz iskustvo - najbolja strategija za realizaciju proizvodnih procesa i efikasnu organizaciju.

Kodeks i etički standardi prema PMI
Voditelje projekata u donošenju odluka često prate razne etičke dileme, osobito na projektima na kojima rade ljudi raznih nacionalnosti i kultura. Jedan od temeljnih principa dobrog upravljanja projektom je učiniti ispravne poteze, na vrijeme, u definiranom opsegu i unutar budžeta, a da pritom zadržite poslovni integritet. Posljedice neetičkog ponašanja i pogrešnih odluka i odluka u krivo vrijeme dalekosežne su.

Upravljanje IT projektima
Da li ste znali da prosječni IT projekt premašuje budžet 200% u odnosu na planirano? Da li ste znali da se gotovo 30% IT projekata nikada ne završi? Kako ne biste postali dio ove statistike, potrebno je ovladati upravljanjem opsegom, rokovima i troškovima IT projekta. Ovaj trening daje vrijedne strategije i alate pomoću kojih se efikasnije upravlja i/ili sudjeluje u IT projektima - dobri voditelji IT projekata se ne rađaju, oni to postaju učeći od najboljih. MS Project
Projekt je za tvrtke osnovna građevna jedinica poslovanja. Svaki projekt je jedinstven i služi ispunjavanju određenog poslovnog ili individualnog cilja. Microsoft Project je napredan alat koji pomaže voditeljima projekata skicirati projekt, uvesti zadatke i resurse, te pratiti rokova i troškove projekta na lagan i intuitivan način. Osim voditelja, Microsoft Project koriste i ostali sudionici, kao izvor vrijednih i strukturiranih informacija prema kojima se mogu raditi izvještaji u određenim projektnim fazama.

Upravljanje projektima po PRINCE2 metodologiji
Projektno bazirane operacije unutar tvrtke postale su standard u današnje vrijeme. Važno je odabrati dobru i probanu metodologiju za vođenje projekata. PRINCE2 metodologija nastala je iz projekata u javnom sektoru Velike Britanije. Primjenjiva je na svim procesno orjentiranim projektima, a čini je 8 komponenti: Business Case, Organisation, Plans, Controls, Management of Risk, Quality in a Project Environment, Configuration Management, i Change Control. PRINCE2 metodologija može se koristiti na čitavom nizu različitih tipova projekata. Ovaj trening služi za pripremu PRINCE2 Foundations certifikacijskog ispita.

Pripremna radionica za PMP ispit
Tečaj je od strane PMI organizacije ovjeren kao PMBOK® -compliant. Uspješnim prolaskom kroz tečaj i polaganjem ispita sa rezultatom preko 70% stiče se pravo na 35 Contact Hours potrebnih za izlazak na ispit odnosno 35 PDU kod obnavljanja certifikata.

Upravljanje projektima po PMBOK® metodologiji
Vođenje projekata prema uhodanoj i provjerenoj metodologiji danas je apsolutna nužnost i preduvjet za uspjeh svakog ozbiljnog projekta. Project Management Institute (PMI), vodeća svjetska neprofitna udruga koja se bavi upravljanjem projektima, na globalnoj razini razvija profesionalne standarde i certifikate od kojih je najpoznatiji Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) koji uključuje znanja i vještine upravljanja projektima. Blended pripremni tečaj za stjecanje i obnovu PMP certifikata uključuje e-learning tečajeve usklađene s PMBOK® Guide Forth Edition, te služi kao priprema za stjecanje certifikata Project Management Professional (PMP®) i Certified Associate of Project Management (CAPM). Osim e-learning tečajeva, polaznike će sa sadržajem i postupkom certifikacije upoznati iskusan predavač kroz predavanja u učionici i online predavanja. Project Management Professional (PMP®) je globalno priznat program kojeg priznaju mnoge industrije i tvrtke. Uključuje obaveznu edukaciju, iskustvo, volju za razvoj i profesionalni doprinos te ispit. Kandidati za PMP® certifikat obvezuju se na profesionalni razvoj i za zadržavanje certifikata moraju steći 60 PDU (Professional Development Unit) bodova svake tri godine. Certified Associate of Project Management (CAPM) namijenjen je pojedincima koji se bave upravljanjem projektima, ali su u tome relativno novi i više se oslanjaju na iskusnije kolege. CAPM tipično podrazumijeva sudjelovanje u evaluiranju projektnih planova, predviđanje potrebnih resursa i ograničenja pojedinog projekta, a uključuje i administrativne i financijske zadatke. Kao i za PMP® certifikat, CAPM kandidati također najprije moraju proći adekvatnu edukaciju i steći potrebno iskustvo, te potom položiti ispit.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...