Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Libar

Pučko otvoreno učilište Libar
Đure Pilara 20
32000 Slavonski Brod

Tel: 035/443-009, 035/415-218
Fax: 035/443-009

E-mail: [email protected]
Web: www.pou-libar.hr

O ustanovi

Izolater

Trajanje:

35 nastavnih sati

Mjesto održavanja:

Slavonski Brod

Sustav je namijenjen osposobljavanju radnika u graditeljstvu koji već rade ili će raditi na izolaterskim poslovima.

Obilježja sustava

Sustav omogućuje stjecanje potrebnih znanja bez prekida redovite aktivnosti radnika u poduzeću, jer se obavlja nakon radnog vremena ili u kraćoj odsutnosti s redovitog posla.
Polaznici moraju prisustvovati teoretskoj i praktičnoj nastavi, dok se za utvrđivanje znanja koristi priručna literatura.

Programska usmjerenost

Program je namijenjen stjecanju osnovnih znanja i vještina za obavljanje izolaterskih poslova.
Kako se ponekad ti radovi obavljaju u uvjetima opasnim po život (rad na visini) i zdravlje radnika, program sadrži i predmete koji polaznike uvode u poznavanje tehničkih propisa i opasnosti pri radu.

Sudionici osposobljavanja

Polaznici osposobljavanja za osnovne izolaterske poslove moraju imati završenu osnovnu školu, biti stariji od 18 godina te moraju zadovoljiti na pregledu zdravstvene i psihičke sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Organizacijski oblik i trajanje osposobljavanja

Organizacijski oblik osposobljavanja je seminarski, a sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Ukupan fond sati nastave (teorijskog dijela) određen je ovim nastavnim planom i programom i provodi se u trajanju od 35 nastavnih sati.

Cilj programa

Osnovni cilj osposobljavanja za osnovne izolatorske poslove je stjecanje osnovnih teoretskih i praktičnih znanja te primjena istih u praksi.

Zadaci programa

  • upoznati polaznike sa mjerama zaštite za rad na siguran način i potaknuti ih na stjecanje navika njihove stalne primjene
  • upoznati polaznike s materijalima koji se koriste u izolatorskim radovima
  • naučiti polaznike osnovnim znanjima o tehnologijama rada u okviru svoga zanimanja i drugim znanjima za svladavanje programa praktične nastave
  • naučiti polaznike da ovladaju vještinama manje složenih radnih operacija te osposobiti ih za rad uz nadzor kvalificiranog radnika
  • razviti kod polaznika osjetljivosti i interes za vrednovanje nedostataka i prednosti pojedinih sustava izolatorskih rješenja

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...