Kontakt podaci

TEB Informatika d.o.o.

TEB Informatika d.o.o.
Vončinina 2/IV
10000 Zagreb

Tel: 01/4602-333
Fax: 01/4602-323

E-mail: [email protected]
Web: www.teb-informatika.hr

O ustanovi

Intergraph autorizirani školski centar

Mjesto održavanja:

Zagreb

Višegodišnjim iskustvom u korištenju i podučavanju GeoMedia tehnologije te u svojstvu Principal Registered Solution Provider-a u Hrvatskoj, certificirani smo od strane Intergraph-a kao jedini Intergraph Authorized Training Center u Hrvatskoj.

Obrazovni program slijedi službenu metodologiju i materijale od strane Intergrapha, a uključuje tečajeve za sljedeće proizvode:  

 • GeoMedia
 • GeoMedia Professional
 • GeoMedia Web Map

Tečajevi se organiziraju u okviru projekata, prilagođeni potrebama korisnika.


GeoMedia tehnologija


Korištenjem GeoMedia tehnologije moguće je prikupljati, kreirati, održavati i analizirati prostorne podatke, te obavljati različite zadatke: od planiranja i dizajna do implementacije i relizacije operativnih zadataka, a pri tome uspostaviti kvalitetnu podlogu rukovodstvu za donošenje ispravnih odluka.

GeoMedia tehnologija omogućuje korištenje georeferenciranih prostornih podataka što sustavu daje dodatnu dimenziju i podiže kvalitetu sustava u cjelini povezujući korisnike, projekte, adrese, financijske, katastarske podatke sa svim ostalim izvorima informacija.

GeoMedia tehnologija pokazala se prikladnom kao podrška konceptu "GIS kao mainstream". Mi u TEB Informatici smo rano prepoznali značaj i ulogu GIS tehnologije, ne samo za manipulaciju i vizualizaciju prostornih podataka, već kao idealni alat za sistem integraciju i podršku sustavu odlučivanja unutar integralnih informacijskih sustava.

Glavne značajke GeoMedia tehnologije su:

 • Interoperabilnost
 • Skalabilnost
 • Fleksibilnost

Interoperabilnost

Korištenje GeoMedia tehnologije rješava problem različitih formata podataka i omogućuje dostupnost up-to-date prostornim i pripadnim atributnim podacima unutar (i izvan) tvrtke.

Pojedini odjeli unutar tvrtke održavaju podatke za koje su zaduženi u njima najprikladnijem formatu. U takvim slučajevima GeoMedia tehnologija pruža i omogućuje integraciju podataka iz različitih izvora bez konverzije.

Skalabilnost

Upotreba GeoMedia alata pogodna je kako za male tvrtke, tako i za velike korporacije. Širenjem tvrtke i nabavkom novog hardware-a, nema problema s proširenjem software-ske platforme. Svi GeoMedia proizvodi kreirani su na istom skupu baznih objekata, tako da su svi međusobno kompatibilni, te predstavljaju otvoreno rješenje za prilagodbu prema vlastitim potrebama.

Grupa GeoMedia proizvoda pokriva sve potrebe na različitim nivoima, za različita radna mjesta:

 • GeoMedia - desktop GIS alat
 • GeoMedia Professional - namijenjena za prikupljanje i administriranje baze georeferenciranih prostornih podataka. Prikladna za GIS administratore
 • GeoMedia Web Map - za web implementaciju

Fleksibilnost

Otvorenost i fleksibilnost su glavne značajke GeoMedia proizvoda, kako u standardnim programskim proizvodima, tako i u aplikacijama prilagođenim potrebama korisnika (custom aplikacije). Standardni GeoMedia proizvodi su potpuna desktop GIS rješenja. Ali, moguće je da postoji potreba za prilagodbom prema posebnim zahtjevima sustava. Prilagodba rješenja relizira se upotrebom standardnih programskih jezika kao što su PowerBuilder, Delphi, Microsoft Visual Basic i Visual C++.

Posebna značajka GeoMedia proizvoda je da su svi objekti koji se koriste kod razvoja u dvoslojnom korisnik-poslužitelj okruženju isti i u web okruženju. Dakle, objekti razvijeni za desktop rješenja ne moraju se ponovo razvijati za web okruženje.

Rješenja

Rješenja koja koriste GeoMedia tehnologiju omogućuju razmjenu podataka među odjelima. Podaci su dohvatljivi svima: unutar kompanije, inspekcijskim radnicima na terenu, ili uredima u cijelom svijetu. GeoMedia alati pružaju razne mogućnosti - dinamičke analize, dinamičke validacije podataka, prikupljanje i editiranje podataka.

Svi GeoMedia objekti baziraju se na Microsoft OLE/COM i popularnim Microsoft Windows sučeljima.

Intergraph je jedan od osnivača Open GIS Konzorcija (OGC) i ustrajan je u uspostavljanju industrijskog standarda u polju interoperabilnosti na GIS i IT tržištu. OGC standardna sučelja kreiraju zajedničke protokole za razmjenu informacija u GIS svijetu.

Koncept korištenja GIS tehnologije u TEB Informatici

TEB Informatika razvija Geografske Informacijske Sustave od 1990. godine. Pogled na geografske sustave uvijek je bio u kontekstu razvoja kompleksnih informacijskih sustava, u kojima je GIS sastavni dio sustava, a ne izolirana cjelina. Naprotiv, GIS se koristi za objedinjavanje svih podsustava u integralno rješenje.

Objavom Spatial Data Option-a (SDO) kao dodatka ORACLE RDBMS-u (kasnije Spatial Cartridge (SC)) za spremanje i indeksiranje prostornih podataka omogućen je novi iskorak u razvoju i implementaciji Geografskih Informacijskih Sustava. To smo u TEB Informatici prepoznali kao kariku koja je nedostajala da bi takva primjena GIS tehnologije zaista zaživjela. Danas se u TEB Informatici radi na Oracle relacijskom modelu podataka (ORACLE RDBMS), kao i na objektnom modelu podataka, koji ima prednosti što se tiče performansi sustava. Verzijom ORACLE 9i napušta se relacijski model i prelazi na objektni model podataka.

Omogućavanjem spremanja alfa-numeričkih i prostornih podataka u jedinstvenu bazu podataka (ORACLE) uspostavljen je glavni preduvjet za korisnik-poslužitelj okruženje na području geografskih informacijskih sustava. Kao rezultat navedenog dobivena su sljedeća poboljšanja:

 • jednostavni (i jeftini) GIS preglednici na korisnik strani u MS Windows okruženju,
 • GIS više nije "privilegija GIS specijalista",
 • istovremeni pristup većeg broja korisnika istim podacima (alfa-numerički i prostorni) iz centralne baze podataka,
 • promjene podataka nastale u drugim sustavima odmah vidljive (real-time),
 • otvorenost sustava različitim GIS preglednicima (SmallWorld, ArcView, GeoMedia, MapINFO, ...).

Korisnik-poslužitelj okruženjem u GIS svijetu prostorni podaci dostupni su velikom broju korisnika, te je omogućena razmjena podataka među odjelima i pregled stanja baze podataka u realnom vremenu – sve promjene u bazi nastale od strane drugih korisnika, ili u drugim podsustavima, odmah su vidljive.

TEB Informatika ima status Intergraph Principal Registered Solutions Provider-a (RPSP), te ima veliko iskustvo u implementaciji i korištenju proizvoda iz GeoMedia grupe proizvoda.

Osim u "klasičnom" korisnik-poslužitelj okruženju, TEB Informatika razvija rješenja u troslojnom korisnik-poslužitelj okruženju korištenjem Geomedia Web Map proizvoda na aplikacijskom poslužitelju. Na taj način izrađuju se web aplikacije za kreiranje dinamičkih karata u INTRANET/INTERNET okruženju. U spomenutom slučaju koristi se samo standardni web browser na korisnik strani (Internet Explorer / Netscape). Konkretna konfiguracija znatno pojeftinjuje rješenje za veliki broj korisnika, kako za inicijalno ulaganje, tako i kasnije u eksploataciji, jer se sve promjene obavljaju na jednom mjestu (aplikacijskom poslužitelju).

TEB Informatika izrađuje geografske informacijske sustave s glavnim ciljem da se GIS alati koriste samostalno od strane korisnika za vlastite potrebe.

Osnovne tri funkcije GIS-a prepoznate u TEB Informatici su korištenje GIS alata kao:

 • vizualizatora
 • integratora
 • alata za donošenje odluka

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...