Kontakt podaci

Invictus

Invictus
Dubečka 94
10000 Zagreb

Tel: 01 2924 027

E-mail: [email protected]
Web: www.invictus.hr

O ustanovi

Instruktor vožnje A, B, C, C+E, D kategorije

Mjesto održavanja:

Zagreb

Stručno usavršavanje za zanimanje instruktora vožnje.

Cilj:
Cilj ovog programa je da pripremi osobu kako bi svojim odnosom prema radu i poznavanjem sadržaja struke pridonjela povećanju sigurnosti u cestovnom prometu i uspješno prenijela svoja znanja, vještine i navike na buduće vozače u cestovnom prometu.

Preduvjeti upis:

 • završena minimalno srednja škola u prometnoj struci cestovnog prometa (vozač motornog vozila, tehničar cestovnog prometa, tehničar unutrašnjeg transporta)

Dokumentacija potrebna za upis:

 • završna svjedodžba srednje škole ili diploma
 • liječnička svjedodžba za određenu kategoriju
 • domovnica
 • rodni list
 • vozačka dozvola (dvije godine za vozače motornih vozila, a jedna godina za ostale)
 • dvije fotografije

Završni ispit
Nakon položenih svih ispita pristupa se polaganju završnog ispita u tri dijela:

 • pismeni ispit - poznavanje propisa koji uređuju sigurnost u cestovnom prometu
 • izrada i obrana završnog stručnog rada na zadanu temu
 • usmeni ispit

Ostale informacije:

 • Obrazovanje traje šest mjeseci za instruktora vožnje "B" kategorije, odnosno 2,5 mjeseci za ostale kategorije
 • Obrazovanje se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela
 • Nastava se izvodi u večernjim satima
 • Nastavna literatura (knjige i skripte) je osigurana
 • Instruktori vožnje mogu obavljati osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta ''Upravljanje vozilom''
 • Oblik rada je konzultativno-instruktivan
 • Program se izvodi prema Rješenju Ministarstva prosvjete i športa, broj 532/2-02-02/5-01-1 od 20. prosinca 2001.

Nakon položene završne provjere izdaje se:

 • Uvjerenje o usavršavanju propisano od Ministarstva znanosti, obrzovanja i športa, koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...