Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Hotelska sobarica

Mjesto održavanja:

Zagreb

Osposobljavanje za osnovne poslove hotelsku sobaricu.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenom stupnju obrazovanja
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/i-602-07/99-01/78
Ur. broj: 532-02-02/7-01-1 od 23. travnja 2001.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Predmet
Trajanje
Tehnologija zanimanja
50
Higijena i dezinfekcija
50
Zaštita na radu, prva pomoć i zaštita od požara
50
Hrvatski u poslovnom komuniciranju i poslovni bonton
50
Strani jezik
50
Praktičan rad
250
Ukupno:
500/175 sati

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...